Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)

No 1958. gada līdz 1990. gadam Latvijas Universitātes nosaukums – Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte.

386 saistītas personas