Ilona Salceviča

5 bildes

Ilona Salceviča (1940) – literatūrzinātniece, latgaliešu literatūras un Latgales kultūrvēstures pētniece. Zinātnisko interešu lokā bijusi latviešu literatūra 20.–30. gados, latgaliešu literatūras vēsture un Latgales kultūra, nozīmīgākie darbi: “Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā: 1904–2004” (2005), enciklopēdija “Latgales kultūras darbinieki” (2008, līdzautore), “Saucējs: Apcere par Jāni Klīdzēju” (2012). Sākot no 60. gadu otrās puses rakstījusi recenzijas par latviešu literatūras, literatūrzinātnes un kritikas izdevumiem. Piedalījusies Raiņa Kopotu rakstu 23. sējuma sagatavošanā un komentēšanā.

Miršanas laiks/vieta


Dzimšanas laiks/vieta

04.04.1940
Rīga

Personiska informācija

1940: 4. aprīlī dzimusi teātra un literatūras kritiķa Jura Pabērza (1918–2003) ģimenē.

Profesionālā darbība

1990: Latvijas Kultūras fonda stipendija "Atbalsts", lai izstrādātu tēmu "Apcerējumi par latgaļu literatūras vēsturi 20. gs."un organizētu grāmatu sēriju Latgolas bibliotēka".
2001–2009: pārcēlusi latgaliski un rediģējusi Antona Stankeviča četras prozas grāmatas un trīs lugas.

Literatūrzinātniskie un kultūrvēsturiskie darbi
1986: sagatavojusi un komentējusi Jāņa Raiņa Kopotu rakstu 23. sējumu (kopā ar Birutu Gudriķi)
2005: Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā: 1904–2004 (kopā ae Jāni Paukšti, Annu Rancāni, Irēnu Vilčuku)
2008: Latgales kultūras darbinieki. 1., 2. sējums
2012: Saucējs: Apcere par Jāni Klīdzēju
Kopš 60. gadu otrās puses rakstījusi recenzijas par jauniznākušajiem dzejoļu krājumiem, prozu, izdevumiem literatūrzinātnē un kritikā, apceres par 20.–30. gadu latviešu rakstniekiem, īpaši daudz par latgaliešu literatūru un Latgales kultūras vēsturi.

Citātu galerija


Saiknes

Juris Pabērzs - Tēvs
Juris Pabērzs - Vectēvs
Pīters Līpeņš - Vectēvs

Dzimtais vārds

Pabērza

Dzīvesvieta

Piļcine

Darbavieta

Vladislava Loča Latgaliešu rakstniecības muzejs
Krāslavas iela 4b, Rēzekne
Vladislava Loča Latgaliešu rakstniecības muzeja vadītāja

1963–1963
Rīga
Laikraksta "Rezietis" literārā līdzstrādniece

1965–1965
Izdevniecība "Zvaigzne"
Rīga
Korektore

1965–1968
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1970–2004
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1991–1993
Latvijas Universitāte
Rēzekne
Latgales filiāle, lektore

Izglītība

1948–1959
Rīgas 49. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga

1953–1964
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnalistikas nodaļu.