Ilona Salceviča

5 pictures

Ilona Salceviča (1940) – literatūrzinātniece, latgaliešu literatūras un Latgales kultūrvēstures pētniece. Zinātnisko interešu lokā bijusi latviešu literatūra 20.–30. gados, latgaliešu literatūras vēsture un Latgales kultūra, nozīmīgākie darbi: “Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā: 1904–2004” (2005), enciklopēdija “Latgales kultūras darbinieki” (2008, līdzautore), “Saucējs: Apcere par Jāni Klīdzēju” (2012). Sākot no 60. gadu otrās puses rakstījusi recenzijas par latviešu literatūras, literatūrzinātnes un kritikas izdevumiem. Piedalījusies Raiņa Kopotu rakstu 23. sējuma sagatavošanā un komentēšanā.

Place/time of death


Birth time/place

04.04.1940
Rīga

Personal information

1940: 4. aprīlī dzimusi teātra un literatūras kritiķa Jura Pabērza (1918–2003) ģimenē.

Professional activity

1990: Latvijas Kultūras fonda stipendija "Atbalsts", lai izstrādātu tēmu "Apcerējumi par latgaļu literatūras vēsturi 20. gs."un organizētu grāmatu sēriju Latgolas bibliotēka".
2001–2009: pārcēlusi latgaliski un rediģējusi Antona Stankeviča četras prozas grāmatas un trīs lugas.

Literatūrzinātniskie un kultūrvēsturiskie darbi1986: sagatavojusi un komentējusi Jāņa Raiņa Kopotu rakstu 23. sējumu (kopā ar Birutu Gudriķi)
2005: Gadsimts latgaliešu prozā un lugu rakstniecībā: 1904–2004 (kopā ae Jāni Paukšti, Annu Rancāni, Irēnu Vilčuku)
2008: Latgales kultūras darbinieki. 1., 2. sējums
2012: Saucējs: Apcere par Jāni Klīdzēju
Kopš 60. gadu otrās puses rakstījusi recenzijas par jauniznākušajiem dzejoļu krājumiem, prozu, izdevumiem literatūrzinātnē un kritikā, apceres par 20.–30. gadu latviešu rakstniekiem, īpaši daudz par latgaliešu literatūru un Latgales kultūras vēsturi.

Quotes


Affinities

Juris Pabērzs - Father
Juris Pabērzs - Grandfather
Pīters Līpeņš - Grandfather

Name at birth

Pabērza

Residence

Piļcine

Working place

Vladislava Loča Latgaliešu rakstniecības muzejs
Krāslavas iela 4b, Rēzekne
Vladislava Loča Latgaliešu rakstniecības muzeja vadītāja

1963–1963
Rīga
Laikraksta "Rezietis" literārā līdzstrādniece

1965–1965
Izdevniecība "Zvaigzne"
Rīga
Korektore

1965–1968
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1970–2004
Institute of Literature, Folklore and Art (UL)
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1991–1993
University of Latvia
Rēzekne
Latgales filiāle, lektore

Education

1948–1959
Rīgas 49. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 65, Rīga

1953–1964
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Beigusi Vēstures un filoloģijas fakultātes Žurnalistikas nodaļu.