Latvijas un latviešu literatūras vortāls

Dienas citāts

Būdams erudīts literatūras pētītājs un izvērtētājs, Dr. Juris Silenieks ar savām lietpratīgajām un tajā pašā laikā iejūtīgajām literārajām analīzēm prot it kā pavērt īstos vārtus, lai lasītājs varētu piekļūt tuvāk pasaulei, kuru rakstnieks radījis. Viņa izvērtējumos izteiktās domas ne vien vada un izglīto lasītāju, bet daudzreiz arī pašam jaunradītajam palīdz atrast pareizo ceļu. Objektivitāte, iejūtība un smalkjūtība ir Dr. Jura Silenieka personības pamatīpašības.

Eleonora Šturma