Latvijas un latviešu literatūras vortāls

Dienas citāts

R. Rudzītis mākslinieka personībai izvirza augstas ētiskas prasības. Būt māksliniekam viņa izpratnē nozīmē vispirms būt garīgi daiļam cilvēkam, jo tikai morāli tīrs un garīgi liels cilvēks var radīt lielu mākslu.

Ieva E. Kalniņa