Latvijas un latviešu literatūras vortāls

Dienas citāts

Irmas Grebzdes darbu viena īpatnība ir vaļsirdība un sirsnība, ar kādu viņa risina savu varoņu dzīves. Viņa netiesā, bet literāros tēlos cilvēkus rāda viņu dvēseļu “ellēs un debesīs”. Viņai nav aizspriedumu un augstākā vērtība viņai atklājas dzīvībā pašā, kā rasa šūpodamās smilgas skarā, viegli notraucama, bet arī atspoguļodama visu, kas gaismā virs zemes un debesīs un tumsā nesamanāms.

Kārlis Rabācs