Latvian Literature Digital Resource

Recently published books

Ligija Purinaša, Raibīs, Ingrida Tārauda

The Last Model

Francis Boutle Publishers

2020

Quote of the day

Diendienām strādādams klasē skolotāja darbu, viņš vakaros, svētdienās un brīvlaikā kalpo mākslai – rakstniecībai. Jau skolotāju seminārā un institūtā V. Zālītis dzīvi interesējās par rakstniecību, pazīst labi tanī laikā vēl nabadzīgo latviešu literatūru, studē citu tautu klasiķus, vingrinās dzejās. Skolas mācībās viņam labi veicās, tāpēc laiks atliek literatūras studijām. Jauneklis spirgts garā, pilns enerģijas, ko viņš neizšķiež nelietderīgi, bet virza pretim garīgu spēku krātuvēm.

Andrejs Vičs

Contact information

Partners