Anete Melece

Roles: artist

Anete Melece – māksliniece, animācijas filmu autore, grāmatu ilustratore. 2019. gadā debitējusi bērnu literatūras žanrā ar grāmatu "Kiosks", kas veidota pēc jau iemīļotās un starptautiskos festivālos atzinību guvušās Anetes Meleces animācijas īsfilmas "Kiosks" (2013).

Birth time/place

1983

Professional activity

Anete Melece ir starptautiskus panākumus guvusi animācijas filmu autore un māksliniece, kas dzīvo Latvijā un Šveicē. Ilustrējusi Mairas Dobeles, Jura Kronberga un Ingas Gailes u.c. grāmatas.
Ieguvusi bakalaura grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās komunikācijas nodaļā un maģistra grādu animācijā Lucernas Lietišķās zinātnes un mākslas universitātē.

Occupations

Residence

Cīrihe

Awards

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva
Speciālbalva piešķirta Jurim Kronbergam un māksliniecei Anetei Melecei par dzejoļu krājumu "Mākoņu grāmata".
Speciālbalva
2011

Starptautiskā Jāņa Baltvilka balva
Atzinība Ingai Gailei un Anetei Melecei par izcili saskanīgo kopdarbu dzejoļu krājumā "Vai otrā grupa mani dzird?" (liels un mazs, 2014), ar valodas un vizuālo tēlu asprātīgi aicinot dažāda vecuma lasītājus iejusties maza bērna, pusaudža un vecāku domās u
Atzinība
2015