Kārlis Pēteris Kundziņš

3 pictures

27.07.1902 – 26.04.1992

Kārlis Pēteris Kundziņš (1902–1992) – teātra un literatūras zinātnieks, mākslas zinātņu doktors, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Literatūras sektora vadītājs. Veidojis pamatus literatūras un teātra pētniecībai, skolojot jauno literatūrvēsturnieku un teātra zinātnieku paaudzi. Sarakstījis pirmo sistemātisko pētījumu par latviešu teātra vēsturi "Latviešu teātra repertuārs līdz 1940. gadam", periodikā un krājumos publicējis rakstus un recenzijas par latviešu teātri, Andreja Upīša un Raiņa dramaturģiju, kā arī par literatūrzinātnes jautājumiem.

Birth time/place

27.07.1902
Valdemārpils
Dzimis agrākajā Sasmakā (tagadējā Valdemārpilī) grāmatveža ģimenē.

Place/time of death

26.04.1992
Rīga

Professional activity

1937: enciklopēdiskajā rakstu krājumā "Talsu novads" (Talsu un Tukuma studentu biedrība) tiek publicēti pirmie raksti – "Talsu novada rakstnieki un zinātnieki" un "Cittautieši".

Pētījumi

1953: pirmā grāmata – sistemātisks latviešu teātra vēstures izklāsts "Latviešu teātra repertuārs līdz 1940. gadam".
1968; 1972: "Latviešu teātra vēsture" divos sējumos (Liesma).
1977: "Latviešu teātra hronika" (Zinātne).

Tulkojumi

1950: vācu rakstnieka Henriha Heines "Izlase" 2. sējums (Latvijas Valsts izdevniecība).

Quotes

Par Kārļa Kundziņa darbību Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras sektora vadītāja amatā

"Kārlis Kundziņš darba gaitas bija sācis kā skolotājs, viņam piemita audzinātāja talants un tādas īpašības, kas daudziem no mums trūkst,– smalkjūtība un takta izjūta. Sektora vadītājs prata mūs audzināt, nekā īpaši neaudzinot; es neatceros, kad Kārlis Kundziņš būtu kādu rājis vai pie bikts saucis. [..] Kālis Kundziņš ir mākslas zinātņu doktors, Valsts prēmijas laureāts, citu goda nosaukumu viņam nav. Bet ir pats cildenākais – viņš mums ir skolotājs. Vai saprotat, cik tas ir daudz?"

Hausmanis, Viktors. Mūsus skolotājs. Literatūra un Māksla, Nr. 32, 1987.

Par Kārļa Kundziņa nozīmi latviešu kultūrā

"Kārlis Kundziņš ir ielicis pamatus un radījis cilti. Pamatus latviešu literatūras un teātra pētniecībai. Izaudzinājis literatūrvēsturnieku un teātra zinātnieku cilti. Man gribētos viņu salīdzināt ar Raiņa Jēkabu. Varbūt tādēļ, ka Raiņa luga "Jāzeps un viņa brāļi" pieder pie Kārļa Kundzina visdārgākajiem mākslas darbiem. Varbūt arī tādēļ, ka bail izvēlēties kādu citu, vispārīgāku lielas cieņas pilnu salīdzinājumu. [..] Un varbūt arī tādēļ, ka mūsu cilts, Kārļa Kundzina tiešo un netiešo audzēkņu pulks, tāpat kā Jēkaba dzimta, ir pretrunu pilna, reizēm nesaticības piestrāvota, īpaši kritikas jomā. Bet Kārļa Kundzina klātbūtnē mēs visi kļūstam vienoti, skaidrāk apjēdzam pamatpatiesības un pamatvērtības, kuras aizstāvēt un vairot var tikai kopīgiem spēkiem."

Dzene, Lilija. Sveicam. Literatūra un Māksla, Nr. 30, 1982.

Par Kārļa Kundziņa zinātnisko rakstības stilu

"Apbrīnas un parauga vērta ir Kārļa Kundziņa vienreizīgā, droši vien — neatkārtojamā prasme vēstures notikumu un parādību izklāstā nevainojamu zinātnisko objektivitāti apvienot ar šo notikumu un parādību sabiedriskās nozīmības, vēsturiskās cēloņsakarības un pat nākotnes perspektīvas izpratni un skaidrojumu."

Pabērzs, J. Teātra vēstures ceļa cirtējs. Dzimtenes Balss, Nr. 31, 1982.

Affinities

Pseudonym

R. Upmalnieks

Education

1910
Dundaga 6-year Primary School
Dundagas pagasts
Skolas gaitas sācis Dundagā.

1915–1917
Sanktpēterburga
Beidzis tirdzniecības skolu Sanktpēterburgā.

1933–1942
University of Latvia
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Pabeidzis studijas Latvijas Universitātes Filoloģijas un filozofijas fakultātē, kur studējis baltu filoloģiju.

Working place

1919
Talsi
Strādājis par Talsu apriņķa Izglītības nodaļas sekretāru.

1946–1949
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Strādājsi par Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras instutūta zinātnisko līdzstrādnieku.

1949–1974
Latvijas PSR Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Bijis Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Literatūras (vēlāk Literatūras vēstures) sektora vadītājs.

Participation in organisations

1948
Latvijas Teātra darbinieku savienība
Eduarda Smiļģa iela 37/39

Buried

30.04.1992
Rīgas Pirmie Meža kapi