Velta Sniķere – "Spodrā bradātāja"

Velta Sniķere lasa dzejoli "Spodrā bradātāja" no dzejoļu krājuma "Trīs autori" (1950). Ieraksts no dzejnieces un valodnieces Lalitas Muižnieces arhīva. Pilnu ierakstu iespējams klausīties, sazinoties ar "Literatura.lv".

Media

Audio

Type

Digital

Unit number

1

Narrator

Teksta autors