They

Arvja Vigula dzejoļu tulkojumi angļu valodā, atdzejojis Džeids Vils (Valley Press, 2020).

Title in original language

Viņi

Type of publication

Book

Type of work

Translation

ISBN

9781912436316

Author

Atdzejotājs

Publishing year/ place

2020, Lielbritānija
Izdevējs: Valley Press.