Linards Tauns – "Saruna ar dzejnieku"

Linards Tauns lasa dzejoli “Saruna ar dzejnieku” no dzejas krājuma “Mūžīgais mākonis” (1958).

Media

Audio

Type

Digital

Unit number

3

Narrator