Linards Tauns – "Saruna ar dzejnieku"

Linards Tauns lasa dzejoli “Saruna ar dzejnieku” no dzejas krājuma “Mūžīgais mākonis” (1958).

Medijs

Audio

Veids

Ciparu

Vienības numurs

3

Ieskaņotājs

Teicējs

Atšifrētājs