Par projektu

 

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki veido literatūras nozares virtuālo resursu literatura.lv, kura pamatā ir apjomīga un lietpratīgi izveidota Latvijas literatūras darbinieku un literāro darbu datubāze no 16. gadsimta līdz mūsdienām. Resurss bez ierobežojuma pieejams ikvienam un, izmantojot arī paplašinātās meklēšanas iespējas, iespējams atrast sev nepieciešamo informāciju par ar rakstniecību saistīto personu dzīvesgājumu, literāro darbību, recepciju, tulkojumiem, apbalvojumiem, aplūkot kartes un saiknes personu starpā.

2024. gada sākumā literatura.lv ietver vairāk nekā 6000 biogrāfisku šķirkļu par rakstniekiem, literatūrzinātniekiem, izdevējiem, kritiķiem, redaktoriem, tulkotājiem, grāmatu māksliniekiem, pamatinformāciju par gandrīz 59 000 darbu – rakstu periodikā un grāmatu –, vairāk nekā 305 apbalvojumiem un vairāk nekā 4000 organizācijām, kurās strādājuši, mācījušies un kuru biedri bijuši Latvijas kultūras darbinieki.

literatura.lv datubāze regulāri tiek papildināta ar jaunāko informāciju par latviešu literatūras jaunizdevumiem Latvijā un ārvalstīs.

Jebkurš — skolēns, students, pētnieks, vienkāršs lasītājs var izmantot dažādas meklēšanas iespējas, lai atrastu sev nepieciešamo informāciju par latviešu literatūru, autoriem, daiļradi vai atsevišķiem darbiem, dzīves datiem un dzīves vietām, kā arī paraudzīties uz latviešu rakstniecību dažādu faktu, kultūrdzīves kontekstā un sakarībās, līdztekus tam izzinot arī jaunāko latviešu literatūras dzīvē.

Vortāls balstīts LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku agrāk veiktajos pētījumos un sagatavotajās datubāzēs: "Latviešu rakstniecība biogrāfijās" (1992, atk. un papild. 2003), "Latviešu romānu rādītājs. 1873–2013" (1997, atk. un papild. 2014, sast. A. Rožkalne un R. Briedis), "Latviešu dzejoļu krājumu rādītājs" (2010, sast. H. Akatova), "Latviešu lugu rādītājs" (2013, sast. V. Hausmanis), "Latviešu īsprozas rādītājs" (2015, sast. P. Daija).


Logo_zimulis.png Iesaisties literatura.lv datu talkā!


Logo_zimulis-6010441543b58.png Kā lietot literatura.lv datubāzi?


literatura.lv darba grupa:

Vadītāja: Eva Eglāja-Kristsone,

Digitālā risinājuma izstrādes vadītāji: Ainars Brūvelis, Sanita Reinsone

Programmētāji: Uldis Ķirsis un SEED IT komanda

Galvenās redaktores: Elīza Paula Graudiņa, Signe Raudive

Redaktori: Inguna Daukste-Silasproģe, Māra Grudule, Ieva E. Kalniņa, Zita Kārkla, Ilze Ļaksa-Timinska, Jānis Oga, Ivars Šteinbergs

Studējošie: Justīne Dižpētere, Dārta Sīka, Dārta Andersone, Raivis Pudenko, Juta Valdmane

Projektā strādājuši: Benedikts Kalnačs, Katrīna Kūkoja, Artis Ostups, Madara Skudra, Arturs Skutelis, Madara Eversone

1_IMG_0962-min.jpg

literatura.lv komanda 2020. gada septembrī: (no kreisās) Ivars Šteinbergs, Zita Kārkla, Eva Eglāja-Kristsone, Ilze Ļaksa-Timinska, Ieva Kalniņa, Signe Raudive, Māra Grudule, Inguna Daukste-Silasproģe, Madara Eversone, Jānis Oga. Foto: Līga Sakse; vieta: LNB.


Aicinām iepazīties ar mūsu privātuma politiku!


Šī digitālā resursa attīstību atbalsta:

  • Valsts pētījumu programma "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001)

VPP.jpg

  • Valsts Kultūrkapitāla fonds

Valsts Kultūrkapitāla fonds     Kulturelpa_logo-5.png
 

Kopš 2020. gada sākuma daļa literatura.lv personu un darbu šķirkļu tiek izstrādāti pēcdoktorantūras projektu ietvaros:

  • Zita Kārkla. "Ķermeņa ģeogrāfijas: latviešu sieviešu rakstniecības vēsture" (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/430, 2020-2022)
  • Jānis Oga. "Latviešu prozisti padomju okupācijā: sadarbība un nevardarbīgā pretošanās (1968–1991)" (pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/3/19/482, 2020-2022)

ERAF_ansamblisPostDoc-5e78fcb71f051.jpg


Kontakti

Adrese: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1423

E-pasts: