Joņs Turkupoļs

01.11.1899 – 01.10.1939

Joņs Turkopuļs (1899–1939) – publicists, rakstnieks. Bijis viens no Ludzas ģimnāzijas dibinātājiem un direktors (1923-39). Žurnālu "Zīdūnis" (1923-24), "Latgolas Škola" (1928) redaktors, laikraksta "Zemes Bolss" izdevējs. Viens no Latgales Tautas universitātes dibinātājiem Rēzeknē (1928) un šīs universitātes Ludzas nodaļas vadītājs (1929). Palīdzējis sastādīt Kārļa Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcu", vācis folkloras materiālus. Bija ražīgs un veiksmīgs publicists. Žurnālā "Latgolas Škola" publicējis rakstu sērijas par Latgales skolas un kultūras dzīves problēmām, dialekta un literārās valodas attiecībām. Bijis dedzīgs un aktīvs latgaliešu literatūras vērtētājs. Rakstījis arī daiļprozu, ko publicējis žurnālā "Zīdūnis": tēlojumu virkni par latgaliešu kalpu gaitām Kurzemē "Nu burlaku dīnas grōmatas" (1928), nepabeigtā romāna "Sloga" fragmentu "Petri" (1931, 6). 

Dzimšanas laiks/vieta

01.11.1899
Preiļu pagasts
Dzimis Preiļu pagasta Kamčatkā.

Miršanas laiks/vieta

01.10.1939
Ludza

Personiska informācija

Dzimis zemnieka ģimenē. 
Mācījies Petrogradas tirdzniecības skolā, kā eksternis nolicis ģimnāzijas beigšanas eksāmenus. 
Studējis Petrogradas universitātes Vēstures fakultātē. 
1919: iestājies Latvijas armijā, piedalījies Brīvības cīņās. 
1923: beidzis LU Filoloģijas un filozfijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļu.
1923–39: bijis viens no Ludzas ģimnāzijas dibinātājiem un direktors.
1923–24: bijis žurnāla "Zīdūnis" redaktors.
1928: bijis žurnāla "Latgolas Škola" redaktors.
1928: bijis laikraksta "Zemes Bolss" izdevējs. 
1928: bijis viens no Latgales Tautas universitātes dibinātājiem Rēzeknē.
1929: bijis Latgales Tautas universitātes Ludzas nodaļas vadītājs.

Profesionālā darbība

1924: pirmā publikācija – "Preiļu pagasta izloksne" izdevumā "Filologu biedrības raksti" (4. sēj.). 
1929–30: kopā ar M. Apeļu un B. Spūļu sastādījis lasāmo grāmatu "Dzimtine" (1-3).
Palīdzējis sastādīt K. Mīlenbaha "Latviešu valodas vārdnīcu", vācis folkloras materiālus. Bija ražīgs un veiksmīgs publicists. Žurnālā "Latgolas Škola" publicējis rakstu sērijas par Latgales skolas un kultūras dzīves problēmām, dialekta un literārās valodas attiecībām. Bijis dedzīgs un aktīvs latgaliešu literatūras vērtētājs. Rakstījis arī daiļprozu, ko publicējis žurnālā "Zīdūnis".
1928: tēlojumu virkne par latgaliešu kalpu gaitām Kurzemē "Nu burlaku dīnas grōmatas" žurnālā "Žīdūnis".
1931: nepabeigtā romāna "Sloga" fragments – "Petri" žurnālā "Zīdūnis" (Nr. 6).

Pseidonīms

Sutris, Latgolas Sutris

Izglītība

Ģimnāzijas beigšanas eksāmenus nokārtojis kā eksterns.

Sanktpēterburga
Mācījies Petrogradas tirdzniecības skolā.

Pēterburgas Universitāte
Sanktpēterburga
Studējis Petrogradas universitātes Vēstures fakultātē.

–1923
Latvijas Universitāte
Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultātes Baltu filoloģijas nodaļa.

Dalība organizācijās

Dienests

1919
 Iestājies Latvijas armijā, piedalījies Brīvības cīņās. 

Darbavieta

1923–1924
Žurnāls "Zīdūnis" (1921–1940)
Rēzekne
Redaktors.

1923–1939
Ludzas ģimnāzija
Ludza
Bijis viens no Ludzas ģimnāzijas dibinātājiem un direktors.

1928
Latgales Tautas universitāte
Rēzekne
Viens no Latgales Tautas universitātes dibinātājiem Rēzeknē.

1928
Laikraksta "Zemes Bolss" izdevējs.

1928
Žurnāls "Latgolas Škola"
Redaktors.

1929
Latgales Tautas universitāte
Ludza
Latgales Tautas universitātes Ludzas nodaļas vadītājs

Apglabāts

Ludza