Valda Dreimane – "Nevajaga dvēselei..."

Medijs

Audio

Veids

Ciparu

Vienības numurs

17

Teicējs

Atšifrētājs

Atšifrētājs