Elza Knope

14 bildes

11.05.1925 – 07.08.1996

Elza Knope (1925–1996) – literatūrzinātniece. Zinātnisko interešu lokā bijis latviešu literatūrkritikas vēstures marksistiskās kritikas atzars. Četru monogrāfiju autore, tās aptver Viļa Knoriņa (1970), Viļa Dermaņa (1976) un Jāņa Bērziņa (Ziemeļa) (1988) literatūrkritisko darbību. Par pamatu ņemot zinātņu kandidāta disertāciju, izstrādājusi pētījumu “Latviešu literatūras kritika 19. gs. otrajā pusē” (1962). Vērtējot literatūrkritiku un attīstības perspektīvas, aplūkojusi literatūru un kritiku kā vienotu procesu, akcentējot kopsakarības. Periodikā publicēti raksti par literatūras kritiķiem un zinātniekiem Jāni Asaru, Jani Jansonu (Braunu), Robertu Pelši, Ermani Pīpiņu (Vizuli), Ēvaldu Sokolu un citiem. Recenzējusi jauniznākušos prozas, literatūrkritikas un literatūrzinātniskos darbus. Sagatavojusi un komentējusi Raiņa Kopotu rakstu zinātniskā izdevuma 7. un 18. sējumu, sagatavojusi Raiņa “Runu un interviju” krājumu (kopā ar Birutu Kalnaču), pētījusi laikrakstā “Dienas Lapa” anonīmi publicētos Raiņa rakstus.

Dzimšanas laiks/vieta

11.05.1925
Bilska
Dzimusi Bilskas pagastā.

Miršanas laiks/vieta

07.08.1996
Rīga

Personiska informācija

1925: 11. maijā dzimusi retnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

1957: pirmā publikācija – raksts par Juri Alunānu "Demokrāts – apgaismotājs, latviešu nacionālās dzejas pamatlicējs" žurnālā "Karogs" (Nr. 5).
1960: 16. decembrī aizstāvējusi disertāciju "Latviešu progresīvā literatūras kritika XIX gadsimta II pusē" (zinātniskais vadītājs Arvīds Grigulis) un ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu.
1979: piedalījusies Raiņa Kopotu rakstu 7. sējuma tekstoloģiskā sagatavošanā un komentēšanā.
1983: sakārtojusi un komentējusi Raiņa Kopotu rakstu 18. sējumu.

Zinātniskās monogrāfijas
1962: Latviešu literatūras kritika XIX gs. otrajā pusē
1970: Vilis Knoriņš – literatūras kritiķis
1976: Vilis Dermanis – literatūras kritiķis
1988: Jānis Bērziņš (Ziemelis) – literatūras kritiķis

Citātu galerija

"Saka – nav neaizstājamu cilvēku. Ir – katrs ir kaut kādā mērā kaut kam neaizstājams. Tu, Elza, tāda paliec literatūras un kritikas vēsturei: nav institūtā otra cilvēka ar tik fenomenālu atmiņu un tik dziļu literatūras un kritikas mijiedarbes izpratu. Nav, kas ar tādu pamatīgumu tvertu mākslas un sabiedrības sacirtes jautājumus un tik goddevīgi pārbaudītu katru sīkāko aspektu arhīvu dokumentos, presē. Jā, tā bij Tava gudrība, ko liki pie sirds jaunajiem: literatūras process, dzīve meklējama avīzēs un nevis izdotās grāmatās vai svešinieku izstrādātās teorijās. "Teoriju izkristalizē konkrētās literatūras attīstība, kas katrreiz ir sava un īpatna," – Tu mēdzi teikt, kad atkal ar kādu fiksu ideju bij samulsuši sabiedrības prāti. Tava nesteidzība, skaidrā doma, literatūras – arī aktuālās – perfektā pārzināšana un principiālā opozicionāres stāja pret lielkrievu šovinismu, rusifikāciju bij bezdibenīgi un nedalāmi. Opozicionāres, nevis skandālistes. Un kopā tas kaldināja autoritāti kā 70. gadu jaunajos – niknajos, tā priekšnieku acīs. Pat – viņu; reizēm jau starp priekšniekiem atrodas pa kādam, kam ausis nav ar vasku aizlietas un sirds deg par tautu un latviešu zinātni, kultūru. Kā vienu tādu Tu aizvien minēji Ēvaldu Sokolu, Tavu pirmo institūta direktoru, bet zinātnē kā paraugus vienmēr sauci skolotāju profesoru Albertu Jansonu un disertācijas vadītāju Arvīdu Griguli."

Kubuliņa, Anda. Elza Knope. Karogs, 1996, Nr. 10, 250. lpp.

Izglītība

1934–1940
Bilskas pamatskola
Bilskas pagasts

1940–1944
Smiltenes vidusskola
Smiltene

1945–1950
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1950–1953
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Aspirantūra

Darbavieta

1954–1959
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Daugavpils
Docējusi lekciju kursu latviešu literatūras vēsturē un folklorā.

1959–1992
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

Apglabāts

1996
Smiltenes pilsētas kapi