Laimdota Sēle

1 bilde

Dzimšanas laiks/vieta

11.05.1951
Ventspils

Personiska informācija

SĒLE Laimdota (dz. 1951.11.V Venstpilī) - dzejniece un rakstniece.
Dz. grāmatvedes un daiļamatnieka ģim. Beigusi Venstpils 2. astoņg. sk. (1966), Venstpils 1. vsk. (1969). Stud. LVU Vēst. un filoz. fakultātes Vēst. nod. (1969-75). Strād. dažādus darbus, kopš 1985 ir Venstpils raj. laikr. "Ventas Balss" (līdz 1989 "Padomju Venta") korespondente.
Pirmā publikācija - dzejolis "Jūra, tu šovakar veca un gudra..." laikr. "Padomju Venta" 1975.5.IV (ar ps. Astra Egle). Izd. dzejoļu krāj. "Izšķilt mīlestību" (1989), "Brīvības laika lāses" (2001). Dzimtās pilsētas un novada šodiena un pagātne, sāpes par dzimteni un mīlestība uz to ir galvenie S. dzejas rosinātāji. Atzīstama dzej. izjūta un emocionalitāte mijas ar publicistiku. S. rakstījusi arī prozu (rom. "Spoguļa pārbaude", sar. 1989, grām. 1994), "Mūsu mīlestības gadsimts" (2000), "Māte man teica" ("Ventas Balss", 2000). S. prozas uzmanības lokā ir Ljas vēsture: gan 17.gs. Ventspils, gan 20. gs. latv. tautas bargie pārbaudījumi - 1905. g. revolūcija, Pilsoņu karš Krievijā, pirmās Ljas brīvvalsts laiki, tiem sekojošā padomju okupācija ar Baigā gada pārbaudījumiem un 1949.g. izsūtīšanām, arī Ljas neatkarības atgūšana. Rakstniece šos notikumus skatījusi caur vairāku dzimtu likteņiem. S. izmēģinājusi roku arī detektīvžanrā - rom. "Manā pasaulē mīl" (2001). Sar. lugu "Veļu nakts" (1982), Ventspils tautas t-rī iestud. "Tirgus vai zagļu diena Kuldīgā" (1982), "Caurās kurpes" (1984) un pēc S.libreta veidotais mūzikls "Tas notika Kaķpēdiņu bulvārī" (pēc H.Dorbes dzejojuma, komp. A.Jansons, 1995). Vairākiem S. dzejoļiem komponēta mūzika (komponisti V. Zilveris, V. Kaminskis, A. Sīlis u.c.).
L. Sēle L. Pa naktsmelnu upi es palaižu papīra kuģīšus peldēt... [Sarunu pierakstīja G. Rozenbergs] // Pad. Jaunatne, 1989, 4.XI; Berelis G. Romāns, kas apzinās savu vietu // Labrīt, 1994, 19.X; Dubiņa I. Atrastais laiks // Karogs, 1995, 2; Veltījums priekštečiem: [Saruna ar L.S] / Pierakst. I.Māls // Ventas Balss, 2000, 25.I.
I. Kalniņa

Pseidonīms

Astra Egle

Dzīvesvieta

Ventspils

Izglītība

1958–1966
Ventspils pilsētas 1. 6-klašu pamatskola
Ventspils
tolaik Ventspils 2. astoņgadīgā skola

1966–1969
Ventspils 1. ģimnāzija

1969–1975
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures nodaļa