Jolanta Mackova

1 bilde

Dzimšanas laiks/vieta

08.10.1953
Rīga

Personiska informācija

MACKOVA Jolanta (prec. Treile; dz. 1953.8.X Rīgā) - literatūrkritiķe. Georga Mackova meita.
Beigusi Rīgas 3. vsk. (1971) un LVU Vēst. un filoz. fak. Filozofijas nod. (1977). Filoz. docētāja Rīgas medicīnas inst. (1981-89). Mēnešraksta "Grāmata" red. (1989-90). 1991-92 laikr. "Diena" komentētāja, laikr. "Literatūra un Māksla" līdzstrādniece (1993-94). No 1994 II Kultūras min-jas Stratēģijas nod. vadītāja. RS b. (1990). 1994 saņēmusi Spīdolas stipendiju. Bijusi Rīgas astoņsimtgadu jubilejas rīcības komit. darba grupā.
Pirmā ar lit. saistītā publikācija "Varavīksnes pasaulē" - par A. Brigaderes triloģiju "Dievs, daba, darbs" žurn. "Jaunās Grāmatas" 1973 (7. nr.). Rakstījusi apc. par dažādiem lit. un folkl. jautājumiem, rakstniekiem, kritikas par viņu darbiem. Līdzaut. krājumiem "Promatnākt, šurpaiziet" (1983), "Vienatnē un kopā" (1988). M. literatūrkrit. raksti sakopoti grām. "Mūžīgie jautājumi" (1989). Sar. latviešu mitoloģijas grām. bērniem "Atraktā debess" (1995).
L. Kritiķe, kas nekritizē: (Saruna ar J.M.) / Pierakst. G.Repše // Labrīt, 1995, 26.I.
M. Ābola

Saiknes

Izglītība

–1971
mācījiesbeidz Rīgas 3.vidusskolu

–1977
studējisbeidz LVU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļu