Viola Rugāja

1 bilde

Viola Rugāja (1935) – tulkotāja, redaktore. Tulko latviešu literatūru krievu valodā; autoru lokā, sākot no klasiķiem, – Andrejs Upīts, Aleksandrs Grīns, Pāvils Rozītis, Vilis Lācis, līdz laikabiedriem – Vladimirs Kaijaks, Zigmunds Skujiņš, Laima Muktupāvela, Inga Ābele, Valdis Rūmnieks, Vladis Spāre u. c. Tulkojumi publicēti Rīgas un Maskavas grāmatu izdevniecībās un žurnālos. Aizsākusi sērijas "Latviešu mūsdienu stāsts" krievu valodā izdošanu un sastādījusi divus pirmos laidienus. Aspirantūras pētījums par latviešu dzeju PSRS 20. gadsimta 20.–30. gados ņemts par pamatu priekšvārdam Latviešu dzejas antoloģijas 4. sējumam (1973), kā arī vairāku šī perioda autoru darbu krājumiem. Periodikā publicējusi literatūrzinātniskus rakstus un intervijas. Bijusi izdevniecības "Liesma" galvenā redaktore, nodibinājusi PSRS tautu literatūras redakciju, iedibinājusi dzejas klasikas divvalodu izdevumu "1000 rindu" un izdevumu "Rakstnieki laikabiedru atmiņās". Piedalījusies grāmatu popularizēšanā izdevumos, izbraucienos uz reģioniem, radio un TV. 2020. gadā Vlada Spāres romāna "Tu nevart dabūt visu, ko gribi" tulkojums (kopā ar Sergeju Moreino) nominēts ikgadējai balvai "Meistars", ko piešķir Literārā tulkojuma meistaru ģilde Maskavā.

Dzimšanas laiks/vieta

16.01.1935
Maskava

Personiska informācija

Tēvs – Arnolds Pēteris Rezongs (Krievijā pieņēmis vārdu Rūdolfs Rugājs), laikraksta "Krievijas Cīņa" līdzstrādnieks, nošauts Maskavā 1938. gadā. Māte – Anna Tīrmane, skolotāja. Mirusi Valmierā 1975. gadā. Pēc vīra aresta māte bēguļojusi, Viola Rugāja no 1937. gada līdz 1942. gadam dzīvoja pie vecmāmiņas Ļeņingradā
Dzīvesbiedrs Nikolajs Avdoņins, fizikas matemātikas zinātņu kandidāts, miris 2005. gadā. Bērni: dēls Jurijs, meita Inga.

Profesionālā darbība

1960: pirmā publikācija – raksts "Prems Čands" Valmieras rajona laikrakstā "Liesma".
1970: pirmā profesionālā publikācija – Dāvida Beikas romāna "Mežabrāļu gads" tulkojums (kopā ar Viku Dorošenko).


Latviešu rakstnieku darbu tulkojumi

1970: Dāvids Beika "Год лесных братьев" ("Mežabrāļu gads"; kopā ar Viku Dorošenko). Rīga, "Liesma".
1977: Arvīds Grigulis "Андрей Упит" ("Andrejs Upīts"). Maskava, "Знание".
1978: Vija Upmale "Веселые невзгоды" ("Jautrās nedienas"). Rīga, "Liesma".
1980: Ingrīda Sokolova "Вилис Лацис" ("Vilis Lācis"). Rīga, "Liesma".
1981: Harijs Gāliņš, Francis Rekšņa "Спартак в Курземе" ("Spartaks Kurzemē"). Rīga, "Liesma".
1981: Vilis Lācis "Четыре поездки" ("Četri braucieni"). Rīga, "Liesma".
1982: Mirdza Kļava "Пёстрое лето" ("Raibā vasara"). Rīga, "Liesma".
1982: Arturs Lielais "На крыльях муссонов" ("Uz musonu krastiem"). Rīga, "Liesma".
1984: Vilis Lācis "Сын рыбака" ("Zvejnieka dēls"). Izlasē "Избранные произведения в 2-х томах". Мaskava, "Художественная литература".

1985: Mirdza Kļava "Жила-была девочка" ("Es dzīvoju mūsmājās"). Rīga, "Liesma".
1985: Velta Spāre "Диалог" ("Dialogs"). Мaskava, "Советский писатель".
1986: Vilis Lācis "Сын рыбака" ("Zvejnieka dēls"). Мaskava, "Правда".
1987: Vilis Lācis "Сын рыбака" ("Zvejnieka dēls"). Rīga, "Liesma".
1987: Andrejs Upīts "Женщина" ("Sieviete"). Krājumā "Женщина. Рассказы". Мaskava, "Художественная литература".
1989: Māra Svīre "От жаворонков до коростеля" ("No cīruļiem līdz griezei"). Rīga, "Liesma".
1989: Vladimirs Kaijaks. Stāstu cikls grāmatā "Город, которого нет" ("Pilsēta, kuras nav"). Мaskava, "Советский писатель".
1990: Pāvils Rozītis "Валмиерские мальчишки" ("Valmieras puikas"). Rīga, "Liesma".
1998: Margarita Stāraste "Чудеса на грядке" ("Zaļi brīnumi dārzā"). Rīga, "Sprīdītis".
1999: Gundegas Repšes, Vlada Spāres, Jāņa Lejiņa stāsti grāmatā "Голубь под дождем. Молодая латышская проза" ( "Balodis lietū. Latviešu jauno autoru proza"). Мaskava, "Советский писатель".
2000: Gundegas Repšes un Ingas Ābeles stāstu cikls krājumā "Камушек на ладони. Латышская женская проза" ("Akmentiņš uz delnas. Latviešu sieviešu proza"). Rīga, "Tapals".
2002: Anna Sakse "Сказки о цветах" ("Pasakas par ziediem"; kopā ar Žannu Ezīti, Ņinu Batju). Rīga, "Tapals".
2008: Gundegas Repšes, Laimas Muktupāvelas, Jāņa Einfelda, Ingas Ābeles, Valda Rūmnieka un Andreja Miglas teksti Latvijas mūsdienu prozas antoloģijā "Женщина в янтаре" ("Sieviete dzintarā"). Maskava, "Вагриус".
2013: Anna Kašina "Planētas Celiaks noslēpums" ("Тайна планеты Целиакий"). Tulkojusi no krievu valodas. Rīga, Latvijas Celiakijas biedrība "Dzīve bez glutēna".
2020: Vladis Spāre "Пикник в тени крематория" ("Tu nevari dabūt visu, ko gribi"). Мaskava, "Иностранная литература".

Publicistika
1998: Arnolds Vilerts "Эшелон идет на Воркуту" ("Ešelons dodas uz Vorkutu"). Talsu tipogrāfija.
2006: "Балтийский путь к свободе" ("Baltijas brīvības ceļš", kopā ar Roaldu Dobrovenski un Žannu Ezīti). Rīga, "Zelta grauds".
2007: Jānis Vahers, llona Bērziņa "На изломе" ("Lūzums"). Rīga, "Nordik".
2007: Astra Mille "Здесь и в цитадели. Т. 1. Янис Петерс: Красная". Стихи в пер. Людмилы Азаровой. ("Te un citadelē. 1. sējums. Jānis Peters: Sarkanā", kopā ar Žannu Ezīti). Maskava, АСТ.
2007: Andris Grūtups "Бейлисада" ("Beilisāde"). Rīga, "Atēna".

Latviešu rakstnieku darbu tulkojumi periodikā
1994: Rutku Tēvs "Слуги дьявола" ("Trīs velna kalpi"). Rīga, laikraksts "Диена".
1997: Rutku Tēvs "Улица Хромого Швеца" ("Klibā Skrodera iela"). Rīga, žurnāls "Даугава".
2005–2006: Laima Muktupāvela "Заповедь от шампиньонов" ("Šampinjonu derība"). Rīga, žurnāls "Даугава".

Internetā
2008: Marina Kosteņecka. Blogi Latvijas Republikas 90-gades mājas lapā lv90.lv (No krievu valodas).
2010: Julita Varanauskiene (Lietuva) "Денежное дерево" ("Naudas koks", tulkots no latviešu teksta). "Zvaigzne ABC".

Radio
1995–1999: "Страницы истории глазами писателя" ("Vēstures lappuses rakstnieka acīm"). Lasījumu ciklā izskanējuši fragmenti no Aleksandra Grīna, Jāņa Veseļa, Kārļa Zariņa, Valda Rūmnieka un Andreja Miglas, Rutku Tēva, Arnolda Vilerta darbiem.

Manuskriptā
Aleksandrs Grīns "Дети леса" ("Meža bērni").
Andrejs Migla, Valdis Rūmnieks "Викинги Куршского берега" ("Kuršu vikingi").
Zigmunds Skujiņš "Домино телесного цвета" ("Miesas krāsas domino").
Lāču Andrejs "Притяжение Севера" ("Ziemeļu aicinājums").

Latviešu rakstnieku stāstu, tēlojumu, apceru tulkojumi krājumos un presē (žurnālā "Daugava", "Avots", laikrakstā "Diena" u. c.)
Autori: Inga Ābele, Alberts Bels, Guntis Berelis, Lija Brīdaka, Leons Briedis, Anna Brodele, Lilija Dzene, Anšlavs Eglītis, Jānis Einfelds, Ārijs Geikins, Aleksandrs Grīns, Vladimirs Kaijaks, Jānis Kalniņš, Aivars Kļavis, Vilis Lācis, Jānis Lapsa, Jānis Lejiņš, Jāzeps Osmanis, Jānis Peters, Silvija Radzobe, Gundega Repše, Anita Rožkalne, Edmunds Rudzītis, Valdis Rūja, Zigmunds Skujiņs, Vladis Spāre, Marģeris Zariņš, Māra Zālīte, Anna Žīgure.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No norvēģu valodas krievu valodā
2011: Сесилия Ланес (текст), Илзе Дамбе (визуальная часть). Погоня за троллем. Пер. с норвежского: Виола Ругайс (совместно с Еленой Дубининой). Издательство Сеssa Tromsø (Тромсё, Норвегия).

Citu žanru darbi
2007: Jānis Krastiņš "Рига. Модерн" ("Rīga. Jūgendstils") Rīga, "Madris".
2012: Mārtiņš Sīlis "Михаил Эйзенштейн. Мастер рижского модерна" ("Mihails Eizenšteins. Rīgas jūgendstila meistars") Rīga, "Madris".
2017: "Andrejs Ģērmanis. Gleznas. Akvareļi. Zīmējumi" = "Андрей Германис. Живопись. Акварель. Рисунок". Tulkots mākslinieka priekšvārds un Aigas Dzalbes eseja, attēlu paraksti. Rīga, "Madris".
2018: "Valdis Bušs. Mana zeme: glezniecība = Валдис Буш. Моя земля: живопись = Valdis Bušs. My Country: paintings". Jūrmalas pilsētas muzejs.

Citi tulkojumi – kultūrvēsturiskā literatūra, novadpētniecības, tūrisma, pedagoģijas, finanšu u.c. izdevumi, mākslas albumi un bukleti.

Sastādītie darbi
1970: Roberts Eidemanis "Trokšņainā saule" (sastādītāja un priekšvārda autore).
1975: Jevgeņijs Baratinskis "Lirika" (sastādītāja un priekšvārda autore).
1976: Vsevolods Ivanovs "Edesas svētums" (sastādītāja un pēcvārda autore).
1977: Voldemārs Jākobsons "Tālumu gājiens" (sastādītāja).
1980: Linards Laicens "Laterna tumsā" (sastādītāja un ievada autore).
1981: Fjodors Tjutčevs "Lirika" (sastādītāja un priekšvārda autore).
1982: Lidija Seifuļļina "Virineja", Jurijs Ļibedinskis "Nedēļa" (pēcvārda autore).
1982: "M. Ļermontovs laikabiedru atmiņās" (sastādītāja).
1982: "Brālības rīti: padomju tautu dzejas kopkrājums, veltīts PSRS sešdesmitgadei" (sastādītāja).
1983: Aleksejs Tolstojs "Zemdzīles avoti" (sastādītāja).
1983: "Современный латышский рассказ" (sastādītāja).
1983: Vladimirs Majakovskis "Klausieties!" (sastādītāja).
1985: Antons Čehovs "Stāsti" (sastādītāja un pēcvārda autore).
1985: Vasilijs Žukovskis "Undīne" (pēcvārda autore).
1986: "Современный латышский рассказ" (sastādītāja).
1987: "A. Puškins laikabiedru atmiņās" (sastādītāja).
1988: Samuils Maršaks "Laikrite/ Поступь времени", sērijā "1000 rindu" (sastādītāja un pēcvārda autore).Pagodinājumi
2020: Vlada Spāres romāna "Tu nevari dabūt visu, ko gribi" tulkojums (kopā ar Sergeju Moreino) nominēts ikgadējai balvai "Meistars", ko piešķir Literārā tulkojuma meistaru ģilde Maskavā.

Dzimtais vārds

Viola Rugāja

Pseidonīms

Viola Rugāja, Виола Ругайс, Вия Резонг, Вера Айре

Papildu vārdi

Avdoņina

Dalība organizācijās

Latvijas Žurnālistu savienība
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga
Biedre

1989
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedre

Dzīvesvieta

1937–1942
Sanktpēterburga
Dzīvojusi pie vecmāmiņas Ļeņingradā.

1942–1943
Altaja novads
Evakuējusies uz Altaja novadu.

1943–1946
Kurgāna
1943. gadā māte sameklēja un pārveda uz Kurganas apgabalu.

1946–1952
Rīga

1952–1956
Maskava

1956–1961
Valmiera

1961
Rīga

Izglītība

1946–1949
Rīgas 60. septiņgadīgā skola
Rīga

1949–1952
Rīgas 10. vidusskola
Rīga

1952–1956
Maskavas Valsts pedagoģiskais institūts
Maskava
Krievu valodas un literatūras fakultāte

1961–1965
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Filoloģijas fakultāte, Latviešu literatūras katedra, aspirantūras teorētiskais kurss

Darbavieta

1956–1961
Valmieras Viestura vidusskola
Viestura aleja 3, Valmiera
Krievu valodas skolotāja, darbs komjaunatnē

1961–1966
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Latviešu literatūras katedras aspirante

1961
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Korektore

1966–1967
Izdevniecība "Zvaigzne"
Rīga
Redaktore

1967–1971
Latvijas PSR Ministru padomes Preses komiteja
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Vecākā redaktore

1971–1980
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Galvenā redaktore
Nodibinājusi PSRS tautu literatūras redakciju, to vadījusi līdz 1991. gadam.

1980–1991
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redakcijas vadītāja

1992–1994
Laikraksts "Diena"
Rīga
Tulkotāja krievu izdevumā

1994
Rīga
Līgumdarbi tulkošanā