Milda Losberga

2 bildes

17.06.1923 – 2011

Dzejniece un literatūrzinātniece Milda Losberga dzimusi 1923. gada 17. jūnijā Rīgā. Beigusi LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1949) un aspirantūru (1952). Aizstāvējusi disertāciju par tēmu "Revolucionārā daiļliteratūra latviešu strādnieku izdevumos. 1898-1907" (1954). Pēc studijām turpinājusi darbu akadēmiskajā sfērā, no 1952. līdz 1981. gadam LVU Filoloģijas fakultātē lasot lekciju kursus latviešu folklorā un literatūras vēsturē. Viena no autorēm mācību līdzeklim "Latviešu literatūras vēsture. No pirmsākumiem līdz XIX gs. 80. gadiem" (1987, 1990). Publicējusi arī grāmatu recenzijas un rakstus par literatūru un folkloru. Mildai Losbergai iznākuši vienpadsmit dzejoļu krājumi, no kuriem divi adresēti bērnu auditorijai. Kopš pirmā krājuma "Stiprā saule" (1963) rakstījusi sabiedriski ievirzītu dzeju ar pretfašisma un miera cīņas motīviem. Krājumos "Saules izsalkusi" (1983) un "Ar mālu apglaudīta" (1988) pievērsusies arī intīmai un filozofiskai lirikai, kuru raksturo intelekta un jūtu līdzsvars. Mildas Losbergas dzejā atrodama plaši variēta jūras tēma, dažādu tautu folkloras un kultūras reminescences, tostarp latviešu tautasdziesmām radniecīgas rindas. 2001. gadā iznācis Mildas Losbergas romāns "Mirdzošais dvīnis", kurā attēlota jauna cilvēka personības veidošanās vācu okupācijas apstākļos.

Dzimšanas laiks/vieta

17.06.1923
Rīga

Miršanas laiks/vieta

2011

Personiska informācija

Dzimusi ostas strādnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

1939: pirmā publikācija – tēlojums "Rašulītes saimniecība" žurnālā "Cīrulītis" (Nr. 7).

1953: aizstāvējusi disertāciju "Revolucionārā daiļliteratūra latviešu strādnieku izdevumos no 1898.–1907. g." un ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidāta grādu. 

Strādāma LVU Filoloģijas fakultātē par pasniedzēju (1952-1981), konsultējusi tobrīd jaunos literātus un fakultātes studentus Māru Cielēnu, Daini Grīnvaldu, Mirdzu Kerliņu, Ritu Ķervi, Māru Zālīti, Baibu Talci u. c.

DZEJOĻU KRĀJUMI

1963: Stiprā saule
1966: Lepnums
1969: Vētras strīpa
1971: Sniega gaisma
1973: Vējaroze
1978: Jūras cerība
1983: Saules izsalkusī
1988: Ar mālu apglaudīta
1998: Meitene ar trompeti
2006: Gulbju zvaigznes

DZEJA BĒRNIEM

1991: Vecmāmiņa un es

ROMĀNS

2001: Mirdzošais dvīnis

PĒTNIECISKIE DARBI

1987: Latviešu literatūras vēsture: no pirmsākumiem līdz XIX gadsimta 80 gadiem (kopā ar Oto Čakaru un Arvīdu Griguli)
1990: Latviešu literatūras vēsture: no pirmsākumiem līdz XIX gadsimta 80 gadiem (kopā ar Oto Čakaru un Arvīdu Griguli) (pārlabots un papildināts izdevums)

Citātu galerija

Par Mildas Losbergas dzeju

"Mildas Losbergas lirikas varone ir zinoša, jūtīga, stipra un sīksta. Tā cenšas izprast pasaules ļaužu nemiera cēloņus, notikumus ar starptautisku nozīmi, cilvēka būtību un vietu zem saules. Lirikas varone apzinās nepieciešamību "iedurties savā laikā" un ieaugt savā zemē. [..] Milda Losberga, teicama folkloras pazinēja, arī savā dzejā izmanto tautas daiļrades motīvus, tēlus un izteiksmes līdzekļus šodienīgu domu pavērsienos. Īpaši tas jūtams krājumā "Jūras cerība", kur ir atturīga, dzidra, skanīga un dziļa dzeja. Tā nav stilizācija, bet folkloras iespaids ir sarežģītāks un dziļāks."

Stikāne, Anastasija. Literatūrzinātnei, pedagoģijai un dzejai veltītie gadi. Karogs, Nr. 6, 1983.

Izglītība

–1952
mācījies aspirantūrābeidz LVU aspirantūru

1930–1937
Rīgas pilsētas 29. pamatskola
Martas Rinkas iela 13, Rīga

1937–1942
Rīgas pilsētas 2. ģimnāzija
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga
Iegūta vidējā izglītība.

1944–1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

Darbavieta

1952–1981
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Docētāja Filoloģijas fakultātē.

Dalība organizācijās

Apglabāts

2011
Zanderu kapi