Jānis Upītis

2 bildes

23.08.1911 – 28.10.1983

Jānis Upītis (1911–1983) – literatūras vēsturnieks. Beidzis Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti (1949), ieguvis filoloģijas kandidāta grādu (1954), strādājis Valodas un literatūras institūtā (1952–1973). Institūta kolektīvo darbu “Latviešu literatūras vēsture” (1–6, 1957–1963) un “Latviešu literatūras darbinieki” (1965) līdzautors. Pētījis Andreja Upīša dzīvi un literāro darbību, sarakstījis monogrāfiju “Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis līdz 1917. gadam” (1956) un rakstus par viņu, sastādījis un komentējis Andreja Upīša darbu kopojumus, krājumu “Atmiņas par Andreju Upīti” (1971). Pētījis Sudrabu Edžus daiļradi (sastādījis un komentējis Rakstus, 1–5, 1969–1973, sarakstījis biogrāfisku apceri un sastādījis bibliogrāfiju). Publicējis pētījumus, kuros precizēti Raiņa un Rūdolfa Blaumaņa biogrāfijas fakti. Jāņa Upīša literatūras pētnieka darbs balstījās uz padziļinātām dokumentu, arhīva materiālu, literatūras faktu studijām.

Dzimšanas laiks/vieta

23.08.1911
Skrīveri
Siksnēni

Miršanas laiks/vieta

28.10.1983
Rīga

Personiska informācija

Dzimis rentnieku Mārtiņa un Annas Upīšu ģimenē.

Profesionālā darbība

1952: pirmā publikācija – raksts "Andreja Upīša cīņa par latviešu literāro valodu" žurnāla "Karogs" 5. numurā.
1954: aizstāvējis disertāciju "Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis līdz 1917. gadam" un ieguvis filoloģijas kandidāta grādu.

Monogrāfija
1956: Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis līdz 1917.gadam

Līdzautors kolektīvajos pētījumos
1957–1963: Latviešu literatūras vēsture (1.–6. sējums)
1965: Latviešu literatūras darbinieki
1971: Latviešu literatūras vēsture 2 sējumos krievu valodā

Sastādītie izdevumi
1957: fotoalbums "Andreja Upīša 80 gadi"
1960: Sudrabu Edžus. Stāsti jaunatnei
1963: albums "Tautas rakstnieks Andrejs Upīts: dzīve un darbs attēlos"
1966: Sudrabu Edžus dzīves un darba vietas
1967: Andreja Upīša dzīves un darba vietas
1969–1973: Sudrabu Edžus. Raksti (1.–5. sējums; biogrāfiska apcere, bibliogrāfija, komentāri)
1975–1976: Raiņa gadagrāmata (kopā ar Saulcerīti Viesi)
1977: Atmiņas par Andreju Upīti
1977: Vārti veras (1917. un 1918. gadā sacerēto dzejoļu izlase)
1983: pētījums par Raiņa biogrāfijas faktiem (Karogs, Nr. 1–2)
1986: pētījums par Rūdolfa Blaumaņa biogrāfijas faktiem (Karogs, Nr. 8)

Citātu galerijaPar Jāni Upīti
"Vērīgs, disciplinēts, zinātkārs, skaidru spriedumu, atturīgs un reizē biedrisks, atsaucīgs – tās bija īpašības, kas viņu pēc studiju beigšanas padarīja par vienu no talantīgākajiem zinātniekiem Valodas un literatūras institūtā, kur aizritēja visi viņa tālākie darba gadi. Viņš ir viens no sešsējumu "Latviešu literatūras vēstures" līdzautoriem, un viņa spalvai šai pētījumā pieder stipri prāvs lappušu skaits. Institūtā strādājot, radās arī viņa monogrāfija "Andrejs Upīts kā literatūras kritiķis (līdz 1917. gadam)". Andrejs Upīts bija viņa tēva brālis, pret Tautas rakstnieku, viņa daiļradi Jānis Upītis izjuta lielu cieņu, pat bijību. Jānis Upītis vāca kopā, apzināja pēc iespējas visu, ko vien Andreja Upīša spalva bija uzrakstījusi, precizēja rakstnieka biogrāfijas faktus, interesējās par cilvēkiem un vietām, kas raduši atspoguļojumu Tautas rakstnieka daiļradē. Te jo nozīmīgi, neaizstājami ir Jāņa Upīša pētījumi par Skrīveru apkaimes un tās laužu ienākšanu Andreja Upīša darbos, jo īpaši romānā "Zaļā zeme". Andreja Upīša dzīves un daiļrades faktu izpētē Jānis Upītis padarījis vairāk nekā jebkurš cits mūsu republikas zinātnieks. Vispār Jānim Upītim literatūras zinātnē bija svēta un par visu pārāka uz skaidriem, drošiem faktiem izaugusi atziņa, patiesība. Tas raksturīgs visai Jāņa Upīša pētnieciskajai darbībai. Ko šai ziņā Jānis Upītis padarījis, tas otram pētniekam vairs nav jādara."

Kalniņš, Jānis. Literatūras zinātnei veltīts mūžs. Karogs, 1984, Nr. 2.

Saiknes

Andrejs Upīts - Tēvabrālis

Izglītība

1927–1931
Jaunjelgavas pilsētas komercskola
Jaunjelgava

1946–1949
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1949–1952
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Mācījies aspirantūrā

Dienests

1931–1931
Latvijas armija

Darbavieta

1932–1935
Skrīveri
Strādājis lauku darbu tēva saimniecībā

1935–1940
Kancelejas ierēdnis un darbvedis

1941–1944
Salaspils
Salaspils valdes sekretārs

1945–1946
Rīga
Valsts apdrošināšanas pārvalde, inspektors

1949–1954
Latvijas PSR Valsts Pedagoģiskais institūts
Rīga
Docētājs

1952–1973
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

1954–1956
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Rīga
Docētājs

Dzīvesvieta

1976
Ķeguma iela 56, Rīga
Dzīvojis Rīgā, Ķeguma ielā 56-1.

Apglabāts

1983
Rīgas Pirmie Meža kapi