Rīgas Pedagoģiskais institūts

Arī Latvijas PSR Izglītības ministrijas Rīgas pedagoģiskais institūts

Iepriekšējie nosaukumi:

Rīgas Valsts valodu institūts 10.1940-11.1940;

Valsts pedagoģiskais valodu institūts 11.1940-1941;

Rīgas svešvalodu institūts 12.1944-27.02.1945;

Latvijas valodu un literatūras pedagoģiskais institūts 27.02.1945-14.09.1946;

Latvijas valsts pedagoģiskais institūts 14.09.1946-24.09.1954;

Rīgas pedagoģiskais institūts 24.09.1954-11.1958