Ilga Bērza

1 bilde

21.12.1933 – 25.03.2012

Ilga Bērza (1933–2012) – latviešu dzejniece. Darbojusies Cēsu jauno autoru apvienībā. No 1973. gada līdz 1981. gadam bijusi Rīgas Pionieru pils Jauno autoru pulciņa vadītāja (kopā ar dzejnieci Ilgu Rismani). Septiņu dzejoļu krājumu autore. Dzejā izmantoti Latvijas dabas un folkloras motīvi, virknei dzejoļu raksturīga pašironija un humors. Atmodas laikā un vēlāk tapušajā dzejā aktuālas patriotisma un Latvijas vēstures tēmas. Dzejoļi publicēti arī dažādos kopkrājumos un periodikā, arī komponēti.

Dzimšanas laiks/vieta

21.12.1933
Cēsis

Miršanas laiks/vieta

25.03.2012

Personiska informācija

Dzimusi namdara ģimenē.

Dzejnieces māte bijusi aizrautīga lasītāja, ļoti mīlējusi dzeju, lasījusi Kārļa Skalbes, Friča Bārdas, Jāņa Poruka, Aspazijas dzeju. Tēvs bijis muzikāls, spēlējis vijoli, pašdarinātu cītaru un ģitāru, kā rakstījis dzejoļus, dzeja nav publicēta.

Darbojusies floristikā, piedalījusies izstādēs.

Profesionālā darbība

1969: pirmā publikācija – dzejoļu kopa laikrakstā "Literatūra un Māksla" 25.I.


Dzeja

1972: "Upeņvējš"
1979: "Ugunspuķe"
1983: "Gaujas mūžīgais tecējums"

1983: "Ja paparde ziedētu"
2008: "Prieka putnu pārnākšana"
2009: "Gadalaiku gaisma"

Dzeja bērniem

1988: "Gaujas māte" 
2002: "Balta veste Amatai"


2004: Cēsu kultūras biedrība "Harmonija" izdeva dzejas izlasi "Latvija cerību vainagā".
2008: dzejoļi publicēti Cēsu skolotāju institūta absolventu daiļrades krājumā "Piepildīts laiks", kā arī Cēsu kultūras biedrības "Harmonija" izdotajā reliģiska satura dzejoļu krājumā "Pieskāriens".

Darbu izmantojums citās mākslas formās

Ilgas Bērzas dzejoļiem komponisti Vilnis Salaks un Jānis Porietis ir sacerējuši mūziku. Ilgas Bērzas bērnu dzejoļus komponējis Andris Balodis.
Ērika Ešenvalda 2008. gadā sacerētajā kantātē "Latvija. Gadalaiku impresijas", kas bija veltīta Latvijas 90. gadadienai, izskan arī Ilgas Bērzas dzejas rindas.

Ilgstoša radoša sadarbība izveidojusies ar Rīgas pionieru pils jauno autoru pulciņa dalībnieci L. Balodi, kura ilustrējusi vairākus Ilgas Bērzas dzejoļu krājumus.

Citātu galerija

"Ka Ilgas Bērzas dzejas pasaule ir jau savā ziņā nostabilizējusies, par to pirmām kārtām liecina tas, ka arī šeit viņa turpina agrāk iesākto tēmu risinājumu. Tā ir tautas vēsture, folkloras motīvu poētiska apcere, mātes cildinājums, satīriska un ironiska attieksme pret dzīves negācijām."


Sirsone, Skaidrīte. Meklētgriba un atrastprieks. Literatūra un Māksla, Nr. 33, 19.08.1983.

Dzimtais vārds

Ilga Bērziņa

Papildu vārdi

Ilga Mašlakova

Dzīvesvieta

Amata
Vasarās dzīvojusi Amatā.

Dalība organizācijās

Cēsu jauno autoru apvienība
Cēsis
Darbojusies Cēsu jauno autoru apvienībā.

Izglītība

1948
Cēsu 1. pamatskola
Gaujas iela 17, Cēsis
1948. gadā beigusi Cēsu 1. pamatskolu.

1948–1952
Cēsu 1. vidusskola
Leona Paegles iela 1, Cēsis
1952. gadā beigusi Cēsu 1. vidusskolu.

1952–1954
Cēsu skolotāju institūts
Bērzaines iela 34, Cēsis
Studējusi Cēsu skolotāju institūta Dabaszinību un ģeogrāfijas fakultātē.

1955–1958
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Raiņa bulvāris 29, Rīga
1958. gadā neklātienē beigusi Rīgas Pedagoģisko institūtu.

Darbavieta

1954–1956
Saulkrastu vidusskola
Raiņa iela 6, Saulkrasti
Strādājusi par skolotāju Saulkrastu vidusskolā.

1958–1959
Rīgas 5. astoņgadīgā skola
Strādājusi par skolotāju Rīgas 5. astoņgadīgajā skolā.

1965–1970
Rīga
Strādājusi par lasītavas vadītāju bibliotēkā Rīgā, organizējot tikšanās ar rakstniekiem, dzejniekiem.

1970–1984
Rīgas 28. vidusskola
Sliežu iela 23, Rīga
Strādājusi par skolotāju Rīgas 28. vidusskolā.

1973–1981
Rīgas Pionieru pils
Krišjāņa Barona iela 99, Rīga
No 1973. gada līdz 1981. gadam Rīgas Pionieru pils Jauno autoru pulciņa "Optimisti" vadītāja (kopā ar dzejnieci Ilgu Rismani).

Apglabāts

Vanagu kapi
Apglabāta Āraišu Vanagu kapos.