Arturs Goba

3 bildes
Lomas: rakstnieks

25.10.1932 – 19.05.2019

Arturs Goba (1932–2019) – rakstnieks. Beidzis Rīgas Pedagoģiskā
institūta Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1956). Strādājis izglītības
sistēmā (1956–1978). Vairāku dzejoļu krājumu autors, dzejā dominē konkrētos
dzīves vērojumos balstīta refleksija, vēstures reminiscences, balādiskas
pārdomas par tautas likteņgaitām ceļojumu iespaidi. Dzejas veidojumā gan
brīvais, gan klasiskais pants, gan austrumu dzejas formas (gazele, rubajs,
tankas). Desmit dzejoļu krājumi bērniem, dzejā bērniem – dabas norises, izziņas
vērtība apvienojas ar izteiksmes drastiskumu. Rakstījis prozu – miniatūras, aprakstus,
tajos ietverti dabas vērojumi, citzemju impresijas, bērnības pieredzējumi.
Izdotas grāmatas par senatni (“Ceļš uz Bitarīnu, 1990; “Akmenim dziļas saknes”,
1995). Ezotēriskā pieredze ietverta krājumā “Leģendas dzimšana” (1996). 

Dzimšanas laiks/vieta

25.10.1932
Cesvaine
Dzimis Cesvaines pagasta "Pakalniešos".

Miršanas laiks/vieta

19.05.2019

Personiska informācija

Dzimis 1932. gada 25. oktobrī kalpu ģimenē.

Profesionālā darbība

1955: pirmā publikācija – dzejolis "Atvadu vakars" almanahā "Jauno vārds".Dzejoļu krājumi

1969: Pazemes ūdeņi1972: Pietura1979: Pīlādžu gadskārtas. Pieskāriens1982: Saules ritmi: izlase1986: Kristalizācija

Dzeja bērniem

1972: Sienāža debesskrāpis (atkārtots izdevums 2012)1975: Pieneņu piens (atkārtots izdevums 2001)1976: Meža drēbnieki (atkārtots izdevums 2017)1982: Irbītes bērni1982: Zosu sapņi1988: Dundurdziesma1994: Zvirbuļu lejputrija2002: Mākoņu knaģīši2017: Zemes vēzis2020: Sīki, jautri kukainīši

Proza

1975: Zemes balss1982: Kā sudrabvītols mēnesnīcā1990: Ceļš uz Bitarīnu1990: Leģendas piedzimšana1995: Akmenim dziļas saknes: Ceļi, kas sākās Bitarīnā2006: Latvijas mezgli gadsimtu mijā2006: Latvijas mezgli Indras tīklā2007: Savs stūrītis paradīzes

Sastādījis ceļvedi "Valka" (1967, 1979).Artura Gobas dzejas recepcija mūzikā

Dziesmas ar Artura Gobas dzejas tekstiem komponējuši Georgs Dovgjallo, Romualds Kalsons, Juris Karlsons, Līga Liepiņa-Kaņepe, Pēteris Plakidis, Ģederts Ramans, Ādolfs Skulte, Arvīds Žilinskis.

Citātu galerijaPar miniatūru krājumu “Zemes balss” (1975)“Artura Gobas miniatūras nepārsteidz ar īpašiem domas
paradoksiem, spožiem fantāzijas līčločiem, eksotiskām gleznām, emociju
maksimālu spriegumu. Smalka dabas izjūta, apcerīga gremdēšanās dzimtās puses
sirdij tik dārgajā ainavā, pārdomas par pārejošo un mūžīgo, atmiņas par
skaudrajiem un gaišajiem mirkļiem dzīves raibajā vijumā, ceļojumos gūtie
iespaidi un izjūtas; bez ārējās steigas, it kā rēna, rudenīga gaisma klātos
pāri šiem mirkļu atspulgiem dzejnieka dvēselē. Kompozicionāli miniatūras
veidotas tradicionālā stilā – vai nu dabas ainava, atmiņu epizode, neliels
portretējums sākumā, kas noslēdzas ar vispārinājumu, ar kādu aforistisku atziņu
vai arī ar pēkšņu, negaidītu, novelistlsku domas pavērsienu. Ne visās
miniatūrās šī no slēdzošā atziņa organiski izaug no iepriekšējās gleznas, reizēm
traucē nevajadzīga liek vārdība.”Ligere, Maija. Artura Gobas miniatūras. Karogs, 1976, Nr. 2.Par dzejas izlasi “Saules ritmi” (1982)"Arturs Goba ir dzejnieks – vēsturnieks. Vēsture viņā iesakņojusies
tikpat dziļi kā dzeja. Šī krājuma ietvaros tās pat pagrūti nošķiramas. Artura
Gobas dzejas cilvēks, nākotni nezīlē. Šodiena viņam noder vienīgi kā mēraukla
vakardienai. Nezinu – gribēti vai negribēti, taču salīdzinājums nav šodienai
glaimojošs. Iespējams, tādas atskārtas radušās tāpēc, ka Gobas liriskais varonis
lūkojas pasaulē gandrīz vienīgi un tikai caur dabu. Bet dabai, kā zināms, esam
ļoti nodarījuši pāri. “Saules ritmi” sastāv no trim tematiski nodalītām
nodalām: “Laika ritmi”, “Dzīvības ritmi” un “Dvēseles ritmi”. Pirmā nodaļa “Laika
ritmi” tematiski ir visviengabalainākā visā krājumā. Tur apkopoti dzejoļi,
teiksmas un balādes par mūsu tautas vēsturi. Šajos dzejoļos vēsturiski notikumi
raisa emocijas, kuras paspilgtina, ja varētu tā sacīt, senlatviska eksotika:
seni laupītāju zvēresti, pērkona koki, upurdievības, sirotāji, mēra viesuļi
utt. Ar šādu atribūtiku autors prot veidot kolorītu laikmeta ainu, rada
noskaņu, pārdzīvojumu. [..]Artura Gobas dzejas cilvēks uz šodienu, pat uz nākamību lūkojas caur
pagātni. Tas vērojams arī krājuma otrajā nodaļā “Dzīvības ritmi”. (Satura
rādītājā gan teikts – “Dvēseles ritmi”. Tāds virsraksts arī šķiet tuvāks
nodaļas tematikai.) Otrajā nodaļā apkopoti pārdomu dzejoļi un mīlas lirika.
īstas visuvarenas mīlestības tomēr tur nav. Tā nav Augstā dziesma, bet tikai
šīs dziesmas atbalss. [..]Trešo nodalu “Dvēseles ritmi” (satura rādītājā – “Dzīvības ritmi”;
acīmredzot samainīti vai nu nodaļu tituli, vai arī attiecīgie virsraksti satura
rādītājā) nosacīti varētu sadalīt četrās atsevišķās grupās: cilvēks saistībā ar
dabu, aicinājums atpakaļ pie dabas, dabas aizsardzība un dzejoļi, kas šajā
nodaļā īsti neiederas.”Vāczemnieks, Laimonis. Ritmi un aritmija. Karogs, 1984, Nr. 1.

Nodarbes

Izglītība

1941–1947
Ogres 6-klašu pamatskola
Ogre

1947–1949
Cesvaines vidusskola
Cesvaine

1949–1952
Madonas vidusskola
Madona

1952–1956
Rīgas Pedagoģiskais institūts
Raiņa bulvāris 29, Rīga
Latviešu valodas un literatūras nodaļa

Darbavieta

1951
Ērgļi
Ērgļu rajona komjaunatnes komitejas instruktors

1956–1959
Valkas strādnieku jaunatnes vakarskola
Valka
Direktors

1959–1978
Valkas rajona Tautas izglītības nodaļa
Valka
Strādājis dažādos amatos (rezerves skolotājs, inspektors).

Dzīvesvieta

1956–2019
Valka

Dalība organizācijās

1973–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2019
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedrs

Ceļojums

1982
Vācijas Demokrātiskā Republika

Apbalvojumi

Pastariņa prēmija
Prēmija piešķirta par ieguldījumu latviešu bērnu literatūras attīstībā un par dzejoļu krājumu "Dundurdziesma".
1990

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2002. gada 11. oktobra lēmumu.
IV šķira
2002