Kārlis Krauliņš

4 bildes

09.03.1904 – 05.12.1981

Kārlis Krauliņš (1904–1981) – literatūrzinātnieks, profesors. Bijis VAPP Jaunatnes rakstu apgāda vadītājs, Latvijas Padomju rakstnieku savienības valdes sekretārs, Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta direktora vietnieks zinātniskajā darbā un ilggadējs Latvijas Valsts universitātes profesors. Kārļa Krauliņa darbi, to vidū arī literatūrzinātniskie raksti par prozu un daiļrades metodi, nav brīvi no vulgārsocioloģiskās pieejas un padomju totalitārā režīma laikmetam raksturīgajām oficiālajām mākslas politizācijas tendencēm.

Dzimšanas laiks/vieta

09.03.1904
Kocēni
"Leimaņi"

Miršanas laiks/vieta

05.12.1981
Rīga

Personiska informācija

Dzimis rentnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

1924: pirmā publikācija – raksts "Māksla kā
laikmetiska jaunradīšana" žurnāla "Studentu Dzīve" 3. numurā.
1939: ar pseidonīmu K. Rijnieks, balstoties uz pozitīvisma filozofiju, sarakstījis grāmatas par
ētikas un psiholoģijas jautājumiem – "Sengrieķu dzīves gudrība" un
"Mūsdienu cilvēks". Turpmāk pārorientējās uz marksistiski
socioloģisko metodoloģiju.

Kārļa Krauliņa darbi, to
vidū arī literatūrzinātniskie raksti par prozu un daiļrades metodi, nav brīvi no
vulgārsocioloģiskās pieejas un padomju totalitārā režīma laikmetam raksturīgajām oficiālajām mākslas
politizācijas tendencēm.

Sastādījis lasāmgrāmatas un ābeces skolām.

Akadēmiskā darbība
Vadītās disertācijas filoloģijas zinātņu kandidāta grāda iegūšanai
1956: Broņislavs Tabūns "Komunista tēls latviešu padomju romānā".
1965: Т.Т. Зубова "Тетралогия Андрея Упита "На грани веков" как отражение идейно-эстетических взглядов писателя 30-х гг. XX столетия" (Maskava).
1965: Kęstutis Nastopka "Взаимосвязи литовской и латышской литератур (1800–1917)" (Viļņa).
1970: Svetlana Ivanova "Восприятие творчества М.А. Шолохова в Латвии".
1970: Astrīda Skurbe "Конфликты и характеры в современном латышском советском романе".
1971: Zigurds Mikainis "Proletāriskā internacionālisma idejas J. Raiņa darbos".
1975: Inna Bergmane "Восприятие русской прозы в Латвии в 1880–1890-е годы".
1975: Edīte Kļaveniece "Литературные интересы и их роль в эстетическом воспитании учащихся вечерней (сменной) школы".
1976: Anita Liepa "Образы рабочих в драматической трилогии и драме "1905" Андрея Упита".


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
1940: Josifs Staļins. "Biedra Ivanova vēstule un biedra Staļina atbilde" (VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība).
1940: Josifs Staļins. "Runa VĻKJS VIII Vissavienības kongresā: 1928. gada 16. maijā" (VAPP Jaunatnes rakstu apgādniecība).
1945: Vladimirs Potjomkins. "Agresoru nomierināšanas politika un Padomju Savienības cīņa par mieru" (VAPP Grāmatu apgāds).

Pseidonīms

K. Rijnieks

Dzīvesvieta

1904–1915
Kocēni

1915–1923
Valmiera

1923–1937
Rīga

1937–1940
Kocēni
Dzīvojis pie radiem.

1940–1941
Rīga

1941–1944
Krievija

1944–1981
Baznīcas iela 4, Rīga
Dzīvoklis 5

Izglītība

1913–1915
Briežu pagastskola
Brieži

1915–1923
Valmieras vidusskola
Leona Paegles iela 40, Valmiera

1923–1928
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Filoloģijas un filozofijas fakultāte

Darbavieta

1925
Rīga
Strādājis Rīgas privātajās vidusskolās par latīņu
valodas, psiholoģijas un loģikas skolotāju.

1928–1929
Jelgavas Valsts skolotāju institūts
Jelgava
Psiholoģijas lektors

1940–1941
VAPP Jaunatnes rakstu apgāds
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Apgāda vadītājs

1941–1944
Laikraksts "Latviešu Strēlnieks"
Krievija
Laikraksta līdzstrādnieks

1944–21.09.1948
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Valdes sekretārs

1945–1966
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes docents. Docējis literatūras teorijas un
PSRS tautu literatūras kursus

1948–1951
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Direktora vietnieks zinātniskajā darbā

1966–1970
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes profesors. Docējis literatūras teorijas un
PSRS tautu literatūras kursus

1970–1981
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes profesors Latviešu literatūras katedrā, katedras vadītājs. Docējis literatūras teorijas un
PSRS tautu literatūras kursus.

Emigrē

1941–1944
Uržuma
Sākotnēji – Halturina, vēlāk – Uržuma.

Dienests

1941–1944
Sarkanā armija
Krievija
Kara korespondents

Dalība organizācijās

Apglabāts

Raiņa kapi

Apbalvojumi

Sarkanās Zvaigznes ordenis
Ordeni saņēmis kā Latvijas Padomju rakstnieku savienības sekretārs rakstnieks.
1946

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1964

Andreja Upīša prēmija (Skrīveri)
Prēmija piešķirta par Andreja Upīša dzīves un darbības izpēti.
1977