Vija Kaņepe

2 bildes

Vija Kaņepe (1934) – literatūrkritiķe, redaktore, tulkotāja. Darba mūžs bijis saistīts ar biļetenu "Jaunās Grāmatas", kur publicējusi anotācijas un recenzijas par jauniznākušajām grāmatām, un izdevniecību "Liesma" (līdz 1965. gadam – Latvijas Valsts izdevniecība), kur darbojusies kā redaktore. Nozīmīgs ieguldījums irdeviņi sakārtotie Ojāra Vācieša "Kopotu rakstu" sējumi (1989–2001) un Mirdzas Ķempes "Kopoti raksti" 3 sējumos (1981–1984), kā arī sastādītās izlases daudziem latviešu literatūrā nozīmīgiem autoriem. Nodarbojusies arī ar tulkošanu, galvenokārt tulkojusi grāmatas bērniem.

Dzimšanas laiks/vieta

05.03.1934
Daugavpils

Personiska informācija

1934: dzimusi Latvijas armijas kapteiņa Jāņa Rūdolfa Zandersona (1903–1941, nošauts) un vēstures skolotājas ģimenē.

Profesionālā darbība

DARBĪBA LITERATŪRAS KRITIKĀ

Pirmā publikācija
1958:
raksts par dzejnieku un publicistu Ēriku Lejieti "Būsim pazīstami" žurnālā "Jaunās Grāmatas" 2. numurā.

Šajā žurnālā un citos periodiskos izdevumos publicējusi anotācijas un recenzijas. 

SASTĀDĪTĀJA

Kopoti raksti
1981–1984:
M. Ķempes "Kopoti raksti" (1–3).
1989–2001: O. Vācieša "Kopoti raksti" (1–9, kopā ar L. Azarovu; 2.–3. sējumā kopā ar H. Hiršu).

Dzejas izlases
1959, 1979:
L. Paegles "Izlase".
1975: J. Raiņa "Uz mīlu atsaucies".
1976: M. Kaudzītes "Brūklenājs".
1977: A. Brigaderes "Mūžība kā lāses krīt".
1977: M. Ķempes "Mīlestības krāšņais koks".
1978: O. Vācieša "Klavierkoncerts".
1981, 1983: O. Vācieša "Izlase".
1985: O. Vācieša "Nolemtība".
1988: O. Vācieša "Ex libris".

Citi darbi
1974:
gadskārtējais izdevniecības "Liesma" krājums "Stāsti".
1979: J. Grota, J. Plauža, A. Kurcija, P. Rozīša "Izlase".
1980: I. Ziedoņa "Izlase".
1981: J.Grota "Cimdu pāris".
1983: O. Vācieša "Ar pūces spalvu" (rakstu izlase)

REDAKTORE

1971–1973: J. Poruka "Raksti" (1–3).
1974–1978:
V. Plūdoņa "Raksti"
1975–1989: "Raiņa gadagrāmata".

CITTAUTU AUTORU DARBU TULKOJUMI

No krievu valodas
1965: Viktors Borozdins. "Zvaigžņu lidotāji" (Latvijas Valsts izdevniecība); Otia Joseliani. "Aiz trejdeviņiem kalniem" ("Liesma").
1966: Valerijs Medvedevs. "Barankin, esi cilvēks!" ("Liesma").
1967: Sunao Tokunaga. "Bērnības dienas" (kopā ar A. Mellumu, "Liesma").
1968: Jurijs Koriņecs. "Tālē, upe kur trauc" ("Liesma").
1969: Vladislavs Krapivins. "Zvaigznes lietū; Pret vēju" (kopā ar R. Frankenšteini, "Liesma").
1970: Vladislavs Krapivins. "Valentīna draugi un buras" ("Liesma").
1972: Aurēlijs Busujons. "Vienatnē ar mīlestību" ("Liesma").

Saiknes

Antra Kaņepe - Meita

Dzimtais vārds

Zandersone

Izglītība

1941–1947
Pūres 7. klašu pamatskola
Pūre

1947–1951
Tukuma 1. vidusskola
Lielā iela 9, Tukums

1951–1956
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filololoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

Darbavieta

1956–1961
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Korektore, jaunākā redaktore.

1962–1976
Biļetens "Jaunās Grāmatas" (1958–1989)
Rīga
Redaktore.

1976–1991
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Kritikas un literārā mantojuma redakcija, redaktore.