Vija Kaņepe

2 pictures

Vija Kaņepe (1934) – redaktore un literatūrkritiķe, kuras darba mūžs bijis saistīts ar biļetenu "Jaunās Grāmatas", kur publicējusi anotācijas un recenzijas par jauniznākušajām grāmatām, un izdevniecību "Liesma" (līdz 1965. gadam – Latvijas Valsts izdevniecība). Nozīmīgs ieguldījums ir deviņi sakārtotie Ojāra Vācieša Kopotu rakstu sējumi (1989–2001) un Mirdzas Ķempes Kopoti raksti 3. sējumos (1981–1984), kā arī sastādītās izlases daudziem latviešu literatūrā nozīmīgiem autoriem.

Birth time/place

05.03.1934
Daugavpils

Personal information

1934: dzimusi Latvijas armijas kapteiņa Jāņa Rūdolfa Zandersona (1903–1941, nošauts) un vēstures skolotājas ģimenē.

Professional activity

1958: pirmā publikācija – raksts par dzejnieku un publicistu Ēriku Lejieti "Būsim pazīstami" žurnālā "Jaunās Grāmatas" 2. numurā.

Tulkojumi no krievu valodas1965: Viktors Borozdins. Zvaigžņu lidotāji (Latvijas Valsts izdevniecība); Otia Joseliani. Aiz trejdeviņiem kalniem ("Liesma").
1966: Valerijs Medvedevs. Barankin, esi cilvēks! ("Liesma").
1967: Sunao Tokunaga. Bērnības dienas (kopā ar A. Mellumu, "Liesma").
1968: Jurijs Koriņecs. Tālē, upe kur trauc ("Liesma").
1969: Vladislavs Krapivins. Zvaigznes lietū; Pret vēju (kopā ar R. Frankenšteini, "Liesma").
1970: Vladislavs Krapivins. Valentīna draugi un buras ("Liesma").
1972: Aurēlijs Busujons. Vienatnē ar mīlestību ("Liesma").

Affinities

Antra Kaņepe - Daughter

Name at birth

Zandersone

Education

1941–1947
Pūres 7. klašu pamatskola
Pūre

1947–1951
Tukuma 1. vidusskola
Lielā iela 9, Tukums

1951–1956
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filololoģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

Working place

1956–1961
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Korektore, jaunākā redaktore

1962–1976
Biļetens "Jaunās Grāmatas" (1958–1989)
Rīga
Redaktore

1976–1991
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Kritikas un literārā mantojuma redakcija, redaktore