Eva Mārtuža

1 bilde

Eva Mārtuža (1954) ir latviešu rakstniece, dzejniece un publiciste. Vairāku dzejas krājumu, kā arī vēsturisko romānu un kriptoromānu autore, – romāns "Pētera zvērests" tiek uzskatīts par pirmo kriptoromānu latviešu literatūrā. Viņas darbi tulkoti vācu, poļu, krievu, lietuviešu, ukraiņu, armēņu, gruzīnu un itāļu valodās. No 1980. līdz 1989. gadam ar Evas Mārtužas vārdu padomju periodikā tika publicēti represētās dzejnieces Broņislavas Martuževas dzejoļi, arī krājumi "Balta puķe ezerā" (1981), "Rakstītāja" (1987).

Dzimšanas laiks/vieta

15.12.1954
Dzimusi Gaigalavas ciema Poļorkas sādžā.

Personiska informācija

Tēvs pirmās brīvvalsts laikā bijis bankas darbinieks, arī Otrā pasaules kara laikā. Pēc kara apcietinājumā un izsūtījumā. Latvijā atgriezies 1952. gadā, bijis sagādnieks.

Profesionālā darbībaLiterārā darbība
1974: pirmā publikācija – dzejoļi "Sāpes"
un "Tā ir" laikrakstā "Padomju Students" (12.XII) ar Evas Juhņevičas vārdu.
1978: apmēram 25 Evas Mārtužas dzejoļi publicēti kopkrājumos "Acis" un "Dzejas diena", arī periodikā.1980–1989
: ar Evas Mārtužas vārdu publicēti Broņislavas Martuževas dzejoļi, arī krājumi "Balta puķe ezerā" (1981),
"Rakstītāja" (1987).
1995: esejas par sievieti publicētas R. Renča
fotoalbumā "Viņa".
Publicējusi ap 1000 rakstu par literatūras un kultūras vaicājumiem žurnālā "Karogs", "Zeltene", "Zvaigzne", laikrakstā "Cīņa", "Neatkarīgā Cīņa", "Rīgai 800" u. c.

Evas Mārtužas darbi ir tulkoti vācu, poļu, krievu, lietuviešu, ukraiņu, armēņu, gruzīnu un itāļu valodās.

2009: Evas Mārtužas atdzejojumi no ukraiņu valodas publicēti ukraiņu klasiskās un mūsdienu dzejas antoloģija "Vējš no Ukrainas".


Libreti un dziesmas
2016: festivāla himnas "Mēs Latvijai" teksta autore (komponists Arnis Miltiņš)
2016: oratorijas teksta "No letu zemes" autore (komponists Jēkabs Janševskis)
2018: dziesmas (arī videoklipa) "Meitene sapni zīmē" teksta autore (komponists Uldis Timme)

Dzimtais vārds

Juhņeviča

Pseidonīms

Ieva Bondere, Digna Eira

Dzīvesvieta

Rīga

Izglītība

Rēzeknes internātskola
Rēzekne

Mores astoņgadīgā skola
More [uo]

Vecpiebalgas vidusskola
Vecpiebalga

Madonas vidusskola
Madona

Ļaudonas vidusskola
Ļaudona

1972
Pļaviņu vidusskola
Pļaviņas
Beigusi Pļaviņu vidusskolu.

1972–1978
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Beigusi Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļu, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu žurnālistikā. Maģistra darbs "Nacionālais jautājums P. Stučkas publicistikā".

1985–1989
PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts
Maskava
Beigusi Maksima Gorkija Literatūras institūta neklātienes aspirantūru. Aspiranta (maģistra) darbs "Padomju daudznacionālā literatūra".

2004
Latvijas Universitāte
Rīga
Filoloģijas fakultāte, Rakstniecības teorija un prakse

2004
Literārā Akadēmija
Rīga
Latvijas Universitātes un Rakstnieku Savienības Literatūras akadēmija

2011–2013
Latvijas Universitāte
Rīga
Teoloģijas fakultātes teoloģijas un reliģiju zinātnes maģistrantūras programma, iegūts humanitāro zinātņu maģistra grāds teoloģijā un reliģiju zinātnē. Maģistra darbs "Konfliktsituācijas Livonijā pāvesta legāta Franciska no Moliano 1312. gada izmeklēšanas protokolā".

2013
Latvijas Universitāte
Rīga
No 2013. gada Latvijas Universitātes Teoloģijas doktorantūra.

Darbavieta

Laikraksts "Cīņa"
Rīga
Galvenā redaktora sekretāre

Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1978–1998
Latvijas Televīzija
Rīga
Žurnāliste, redaktore, kultūras nodaļas vadītāja

1998–2000
A/S "Mežaparks"
Rīga
A/S "Mežaparks" (Rīgas Dome) projektu vadītāja (projekti EXPO 2000, Mežaparka attīstības projekts, Dziesmu deju svētku muzeja projekta izstrāde un vadība)

2000–2006
Laikraksts "Lauku Avīze"
Rīga
Žurnāliste laikrakstā "Lauku Avīze" (vēlāk "Latvijas Avīze").

2006–2007
Latvijas Republikas Labklājības ministrija
Rīga
Preses sekretāre

2007–2016
Izdevniecība "Lauku Avīze"
Rīga
Izdevniecības "Lauku Avīze" projektu vadītāja, literārā redaktore, žurnāliste

2017
Rīgas dome
Rātslaukums 1, Rīga
No 2017. gada Rīgas domes deputāte (Jaunā konservatīvā partija).

Apbalvojumi

Portāla "Delfi" lasītāju balva
Lasītāju balva piešķirta par dzejas krājumu "Es tumsai pieglaužos".
Dzeja
2005