Portāla "Delfi" lasītāju balva

Lasītāju balvu piešķir pēc portāla lietotāju balsojuma.

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Eva Mārtuža
Lasītāju balva piešķirta par dzejas krājumu "Es tumsai pieglaužos".
2005

Darbi

Es tumsai pieglaužos
Lasītāju balva piešķirta par dzejas krājumu "Es tumsai pieglaužos".
2005