Tālis Tīsenkopfs

Tālis Tīsenkopfs (1957) - Latvijas Universitātes socioloģijas profesors, publicistikas un eseju autors.

Dzimšanas laiks/vieta

28.07.1957
Tukums

Izglītība

1975–1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Raiņa bulvāris 19, Rīga
Studēja Vēstures un filozofijas fakultātē.

1982–1985
Maskava
Mācījies aspirantūrā Vissavienības Mākslas zinātņu institūtā.

Darbavieta

1994–2004
LU Filozofijas un socioloģijas institūts
Kalpaka bulvāris 4, Rīga
Vadošais pētnieks un projektu vadītājs.

1998–2004
Latvijas Universitāte
Lomonosova iela 1A, Rīga
Socioloģijas nodaļas vadītājs.

1998–2003
Latvijas Universitāte
Lomonosova iela 1A, Rīga
Socioloģijas maģistru programmas direktors.

1998–2001
Latvijas Universitāte
Lomonosova iela 1A, Rīga
Socioloģijas bakalaura programmas direktors.

1999–2002
Latvijas Universitāte
Lomonosova iela 1A, Rīga
Asociētais profesors Socioloģijas nodaļā.

Dalība organizācijās

1998
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
Korespondētājloceklis.

Apbalvojumi

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par darbu "Uzburtā vieta".
Speciālbalva
2008