Inguna Sekste

1 bilde

Inguna Sekste (1963) – literatūrzinātniece. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu (1987), strādājusi Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (iepriekš Valodas un literatūras institūts, 1985–2005), bijusi žurnāla “Karogs” kritikas nodaļas redaktore (1997–2000), strādā Eiropas Parlamentā Luksemburgā (kopš 2005). Zinātnisko interešu lokā bijusi latviešu dramaturģija, proza un īsproza, kritikas vēsture, literatūras teorija. Publicējusi teorētiskas ievirzes rakstus par Andru Neiburgu, Gundegu Repši (telpas un naratīva problemātika viņu prozā), krājumos lasāmi rakstnieku Alijas Baumanes, Gunta Zariņa un Gunta Bereļa portretējumi. Nozīmīgi ir raksti par cittautu kritiķu (G. Lansons, G. Brandess, Ž. M. Gijo) kritikas darbu atbalsīm latviešu literatūrzinātnē. Regulāri sekojusi līdzi latviešu jaunākajai literatūrai, publicējusi pārskatus un recenzijas par to. Ingunas Sekstes zinātnisko stilu raksturo analītiskums, domas precizitāte, skaidra argumentācija, smalka, iejūtīga analīze.

Dzimšanas laiks/vieta

18.06.1963
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi inženiera un mērnieces ģimenē.

Profesionālā darbība

Darbība literatūrzinātnē un kritikā

Inguna Sekste rakstījusi par jaunāko latviešu prozu, literatūrteoriju un arī citiem literatūrzinātniskiem jautājumiem. Konferencēs regulāri vērtējusi gada īsprozas grāmatas.
1985: pirmā publikācija – raksts "Runāt motivētas kritikas līmenī" (par Māras Zālītes dramatisko poēmu "Tiesa", kopā ar Aldi Vēveru, Gintu Jegermani, Benediktu Kalnaču) – laikrakstā "Padomju Jaunatne".
1988: pirmā nozīmīgākā literatūrzinātniskā publikācija – "Bez ideāla. Jauno dramaturģija" – "Kritikas gadagrāmata". 1993: piedalījusies Herdera izdevniecības vārdnīcas "Simboli" tulkošanā.

Izglītība

1970–1978
Jēkaba Alkšņa Rūjas astoņgadīgā skola
Jeri

1978–1981
Rīgas 2. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1982–1987
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

1994
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Ieguvusi filoloģijas doktora grādu.Disertācija "Telpa 80.–90. gadu jauno autoru prozā".

Darbavieta

05.08.1985–21.07.1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Laborante.No 1985. gada līdz 1988. gada septembrim strādāja Matemātikas lingvistikas daļā, ar septembri uzsāka darbu Literatūras teorijas daļā.

21.07.1989–13.05.1993
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece literatūras teorijas daļā.

13.05.1993–04.11.1994
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Asistente literatūras teorijas daļā.

04.11.1994–31.03.2005
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Pētniece literatūras teorijas daļā.

1997–2000
Žurnāls "Karogs"
Žurnāla kritikas daļas redaktore.

2005 līdz šim
Eiropas Parlaments
Luksemburga
Asistente