Inguna Sekste

Dzimšanas laiks/vieta

18.06.1963
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi inženiera un mērnieces ģimenē.

Profesionālā darbībaDarbība literatūrzinātnē un kritikā
Inguna Sekste rakstījusi par jaunāko latviešu prozu, literatūrteoriju un arī citiem literatūrzinātniskiem jautājumiem. Konferencēs regulāri vērtējusi gada īsprozas grāmatas.
1985: pirmā publikācija – raksts "Runāt motivētas kritikas līmenī" (par Māras Zālītes dramatisko poēmu "Tiesa", kopā ar Aldi Vēveru, Gintu Jegermani, Benediktu Kalnaču) – laikrakstā "Padomju Jaunatne".
1988: pirmā nozīmīgākā literatūrzinātniskā publikācija – "Bez ideāla. Jauno dramaturģija" – "Kritikas gadagrāmata".
1993: piedalījusies Herdera izdevniecības vārdnīcas "Simboli" tulkošanā.

Izglītība

1981
Rīgas 2. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 1, Rīga

1982–1987
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

1994
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Ieguvusi filoloģijas doktora grādu.Disertācija "Telpa 80.–90. gadu jauno autoru prozā".

Darbavieta

05.08.1985–21.07.1989
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Laborante.No 1985. gada līdz 1988. gada septembrim strādāja Matemātikas lingvistikas daļā, ar septembri uzsāka darbu Literatūras teorijas daļā.

21.07.1989–13.05.1993
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece literatūras teorijas daļā.

13.05.1993–04.11.1994
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Asistente literatūras teorijas daļā.

04.11.1994–31.03.2005
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Pētniece literatūras teorijas daļā.

1997–2000
Žurnāls "Karogs"
Žurnāla kritikas daļas redaktore.