Silvija Līce

2 bildes

19.06.1940 – 29.08.2020

Silvija Līce (1940–2020) – mākslas un kino zinātniece, svešvalodu pasniedzēja un tulkotāja. Strādājusi par skolotāju, pasniedzēju Latvijas Valsts universitātē un Latvijas Kultūras akadēmijā. Bijusi zinātniskā līdzstrādniece, vēlāk – vadošā
pētniece Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras
institūta (tagadējā LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā) Teātra,
mūzikas un kinomākslas daļā. Rakstījusi par kino, teātra un operas māksliniekiem (Valdemāru Zandbergu, Lidiju Freimani, Inesi Galanti u. c.). Autore televīzijas
dokumentālajām filmām "Skatieties, jauni ļaudis" (1969),
"Pilsētas portrets", "Melnbaltā intervija" (abas 1970),
"Iestādiet rozes zemē nolādētā" (1971). Tulkojusi no franču un angļu valodas, regulāri tulkojusi filmas Latvijas Televīzijai.

Dzimšanas laiks/vieta

19.06.1940
Rīga

Miršanas laiks/vieta

29.08.2020

Profesionālā darbība

1970, 20. jūn.: pirmā publikācija – raksts "Telefilma – jauna
ekrāna mākslas forma" laikrakstā "Literatūra un Māksla".


Monogrāfijas
1977: "Latviešu literatūras klasika kinomākslā".
1987: "Valdemārs Zandbergs".
1992: "Lidija Freimane: es stāstu saviem bērniem" (pēc aktrises
stāstījuma, pārstrādāts un papildināts izdevums 2001).
1995: "Viņi veidoja
latviešu mākslas filmu vizuālo tēlu".

Citas grāmatas
1990: "Stāsts par laimīgu cilvēku" (par Pēteri Grāveli).
1992: "Dokumentālā fantāzija" (par Aleksandru Poļakovu).
1995: "Bez Baltā Nama".
1999: "Inese Galante".

Sastādītāja
1983: "Kinooperators Māris Rudzītis" (krājumā ievietota arī Silvijas
Līces apcere "Māra Rudzīša dzīve, personība, darbs").
1991: "Par sevi, par
savu dzīvi, par savu darbu kino. Latviešu aktierfilmu režisori" (priekšvārds un literārais noformējums).

Līdzautore
1989: "Padomju Latvijas kinomāksla" (arī redkolēģijas locekle).
1999–2002: enciklopēdija "Teātris un kino
biogrāfijās" (1–2).


Darbība kinodramaturģijā
1969: televīzijas dokumentālā filma "Skatieties,
jauni ļaudis".
1970: televīzijas dokumentālā filma "Pilsētas portrets".
1970: televīzijas dokumentālā filma "Melnbaltā
intervija".
1971: televīzijas dokumentālā filma "Iestādiet rozes zemē nolādētā".


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No franču valodas
1995: Žoržs Simenons "Megrē un atturīgie liecinieki" (Artava).
1997: Fransuāza Dorēna "Bikšusvārki" (Artava).

No angļu valodas
2001: Roberts T. Kijosaki, Šārona L. Lektere "Bagātais tētis, nabagais tētis" (Zvaigzne ABC).
2003: S. Kāra-Gomma ilustrētā enciklopēdiskā vārdnīcu "Simboli mākslā" (Zvaigzne ABC).

Regulāri tulkojusi filmas Latvijas Televīzijai no angļu un franču valodas.

Dzimtais vārds

Mūrniece

Izglītība

–1954
Rīgas 1. vidusskola
Raiņa bulvāris 8, Rīga

–1958
Rīgas 3. vidusskola
Krišjāņa Valdemāra iela 2, Rīga
Absolvējusi ar sudraba medaļu.

–1963
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Beigusi ar izcilību Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti ar divām specialitātēm – angļu valoda un franču valoda

1971–1974
Maskava
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūta klātienes aspirante kinozinātnēs Vissavienības Kultūras ministrijas Mākslas zinātņu zinātniski pētnieciskajā institūtā

1980
Maskava
Disertācijas aizstāvēšana Maskavā Vissavienības Kinomākslas zinātniski pētnieciskajā institūtā. Piešķirts Mākslas zinātņu kandidāta grāds. Nostrificēta par mākslas doktori 1992. gadā

Darbavieta

Rīga
Strādājusi līgumdarbus kā redaktore "GBM Productions" (TV3 Latvija demonstrētajiem šoviem).

Rīga
Vadījusi angļu valodas intensīvos kursus (firmā ARTeks).

1963–1964
Dobeles 1. vidusskola
Dzirnavu iela 4, Dobele
Angļu valodas skolotāja

1964–1971
Anrī Barbisa Rīgas 11. vidusskola
Mēness iela 8, Rīga
Franču valodas skolotāja

1965–1969
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Franču valodas pasniedzēja Svešvalodas katedrā

1971
Rīgas 50. vidusskola
Krišjāņa Barona iela 97a, Rīga
Angļu valodas skolotāja

1974–1991
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Teātra, mūzikas un kinomākslas daļas zinātniskā līdzstrādniece

1991–1997
Latvijas Zinātņu akadēmijas Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Teātra, mūzikas un kinomākslas daļas zinātniskā līdzstrādniece, no 1993. gada vadošā pētniece

2007
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga
Angļu valodas docente

Dalība organizācijās

1982–1990
Latvijas PSR Kinematogrāfistu savienība
Elizabetes iela 49, Rīga
Biedre

1990
Latvijas Kinematogrāfistu savienība
Elizabetes iela 49, Rīga
Biedre