Rems Trofimovs

1 bilde

01.11.1928 – 19.10.2001

Rems Trofimovs (Рем Трофимов, 1928–2001) – žurnālists, literatūras kritiķis un tulkotājs. No 1947. gada dzīvoja Rīgā. Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā ieguvis žurnālista diplomu (1953). Strādājis krievu valodā rakstošajos preses izdevumos, bijis arī Maskavā iznākošā laikraksta "Литературная газета" ("Literatūras Avīze") korespondents. Publicējis recenzijas un rakstus latviešu presē – žurnālā "Karogs", laikrakstos "Literatūra un Māksla", "Cīņa" – par latviešu un cittautu literatūru un kultūru. Rakstos pausta stingra komunistiskā ideoloģija. Bijis žurnāla "Даугава" galvenais redaktors. Docējis Latvijas Valsts universitātes Žurnālistikas nodaļā (1969–1992), Baltijas krievu institūtā (1992–2001).
Iznākuši apcerējumi par dzejnieka Jāņa Sudrabkalna dzīvi un daiļradi (latviski 1963, krieviski 1964) un Raiņa liriku (1982), atmiņu un grāmata "Ieraksti grāmatās" (krievu valodā, 1986).
Tulkojis krievu valodā Jāņa Sudrabkalna, Leona Paegles, Eduarda Salenieka, Žaņa Grīvas, Miervalda Birzes, Andreja Skaiļa darbus.

Dzimšanas laiks/vieta

01.11.1928
Kazaņa

Miršanas laiks/vieta

19.10.2001
Rīga

Personiska informācija

Dzimis arhitekta ģimenē Kazaņa, Krievijā. 1947. gadā iestājies Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā un pārcēlies uz dzīvi Rīgā.

Profesionālā darbībaDarbība literatūrzinātnē, kritikā un žurnālistikā
1950: pirmās publikācijas – reportāžas laikrakstā "Советская молодежь".
1963: Jānis Sudrabkalns (brošūra)
1964: Путь поэта: жизнь и творчество Народного поэта ЛССР Яна Судрабкална ("Dzejnieka ceļš: LPSR Tautas dzejnieka Jāņa Sudrabkalna dzīve un daiļrade")
1970: Sergejs Eiženšteins (kopā ar Elvīru Dreibandi).
1982: Лирика Яна Райниса ("Jāņa Raiņa lirika")
1986: Надписи на книгах ("Uzraksti uz grāmatām")
1997: Žurnālistikas pamati (mācību līdzeklis)


Latviešu literatūras tulkojumi krievu valodā
1953: Eduards Salenieks. "Шаг за шагом" ("Soli pa solim")
1955: Kārlis Grigulis. "Белочка Белохвостка" ("Vāverīte Baltastīte")
1955: Ādolfs Talcis. "Мое платьице" ("Mani svārciņi")
1957: Žanis Grīva. Под крыльями альбатроса ("Zem albatrosa spārniem"; kopā ar Jāni Šūmani)
1961: Miervaldis Birze. "И подо льдом река течет" ("Visiem rozes dārzā ziedi...")
1963: Eduards Salenieks. "Роберт Залан" ("Roberts Zalāns")
1965: Leons Paegle. "Рассказы" ("Stāsti")
1971: Jānis Sudrabkalns. "Две новеллы" ("Divas noveles")
1978: Andrejs Skailis. "Волшебный ключ" ("Brīnumatslēga")
Publicējis rakstus par latviešu un ārzemju literatūru, latviešu un krievu žurnālistikas vēsturi.

Dzimtais vārds

Рем Алексеевич Трофимов

Izglītība

–1947
Kazaņa
Beidzis strādnieku jaunatnes vidusskolu (ar sudraba medaļu).

1947–1953
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļa (studijas beidzis ar izcilību).

1959–1962
PSRS Zinātņu akadēmijas Maksima Gorkija Pasaules literatūras institūts
Povarskaya 25А, Maskava
Aspirantūra literatūras specialitātē.

1965
Ieguvis filoloģijas zinātņu kandidāta grādu

1992
Filoloģijas zinātņu kandidāta grāds nostrificēts (pielīdzināts) filoloģijas doktora grādam

Dzīvesvieta

1928–1947
Kazaņa

1947–2001
Rīga

1947–2001
Rīga

Darbavieta

1953
Laikraksts "Советская Латвия"
Korespondents.

1953–1960
Laikraksts "Литературная газета"
Korespondents.

1962–1964
Latvijas Komunistiskā partija
Ideoloģijas nodaļas instruktors, literatūras un mākslas sektora vadītājs.

1964–1965
Laikraksts "Литературная газета"
Korespondents.

1969–1973
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas katedras vadītājs.

1973
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas katedras docētājs.

1976–1979
Žurnāls "Даугава"
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Galvenais redaktors.

1992–2001
Baltijas Krievu institūts
Docētājs, no 1997. gada – profesors.

Dalība organizācijās

1964
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs.