Antons Rancāns

19.08.1933 – 05.08.2009

Antons Rancāns (1933–2009) – dzejnieks, publicists. Studējis žurnālistiku, pēcāk ilgus gadus strādājis Kārsavas, Ludzas un Preiļu rajona laikrakstu redakcijās. Dzejoļus publicējis vairāku rajonu laikrakstu slejās, kā arī paša sastādītajā Preiļu novada dzejnieku kopkrājumā "Avota ūdens malks". Mūža nogalē dibinājis individuālo uzņēmumu "A. Rancāna izdevniecība", kur izdevis grāmatas. Bijis arī laikraksta "Zemturis" (vēlāk "Zemturs") izdevējs, redaktors un daudzu publikāciju autors. 

Dzimšanas laiks/vieta

19.08.1933
Nautrēnu pagasts
Kārāni.

Miršanas laiks/vieta

05.08.2009

Personiska informācija

Dzimis zemnieka ģimenē.

Profesionālā darbība

LITERĀRĀ DARBĪBA

20. gs. 50. un 60. gadu mija: pirmās publikācijas (informācijas, dzejoļi, zīmējumi) laikrakstā "Padomju Kārsava".

1992: nozīmīgākā dzejas publikācija (30 dzejoļi) paša sastādītajā Preiļu novada dzejnieku kopkrājumā "Avota ūdens malks". Dzeja tradicionāla, bet ne triviāla; nozīmīga tās šķautne ir humors.

Citātu galerija

PAR ANTONU RANCĀNU

"Īsts fenomens centienos veidot Latgales (un latgalisko) presi ir Rogovkas pusē dzimušais preilietis Antons Rancāns. Viņa darbība koncentrējusies vienā drukāšanas, drukāšanās un dažādu tekstu producēšanas virzienā. Fanātiski neatlaidīgi, par spīti šķēršļiem un grūtībām."

Zeile, Pēteris. Latgales kultūras vēsture. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006, 638. lpp.

PAR ANTONA RANCĀNA VADĪTO LAIKRAKSTU "ZEMTURIS"

"Pēc zināma laika pāršķirstot "Zemtura" komplektu, ir jānoņem cepure Antona Rancāna entuziasma priekšā. Ja "Mōras Zeme" ir atmodas gadu dokumentētāja, tad "Zemturis" un "Zemturs" ļauj ielūkoties Latgales tālākajās realitātēs, publicē daudz materiālu par Latgali, tās gara dzīvi visos vēstures griežos un pārvērtībās. Par pasaules latgaļu avīzi "Zemturs" gan nekļuva, taču kultūras procesu bagātināja un atstāja dažu labu liecību tālākiem Latgales vēstures pētniekiem."

Zeile, Pēteris. Latgales kultūras vēsture. Rēzekne: Latgales Kultūras centra izdevniecība, 2006, 639. lpp.

Pseidonīms

Onte Leičujōņs, A. Mežmalis, J. Roga, A. Asais, A. Akots

Papildu vārdi

Ontons Rancāns

Izglītība

1941–1944
Nautrēnu pagasts
Mācījies trīsklasīgajā pamatskolā.

1944–1948
Liuzinīku pamatskola
Nautrēnu pagasts
Mācījies Liuzenieku septiņgadīgajā skolā.

1948–1952
Nautrēnu vidusskola
Rogovka
Mācījies Nautrēnu vidusskolā.

1976–1985
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Neklātienē studējis LVU Filoloģijas fakultātes Žurnālistikas nodaļā.

Darbavieta

1952
Nautrēnu pagasts
Grāmatvedis skolā un vietējā kolhozā.

1953–1954
Rīga
Pārmijnieks Rīgas preču stacijā.

1958–1961
Laikraksts "Padomju Kārsava"
Kārsava
Literārais līdzstrādnieks.

1961–1963
Laikraksts "Par Komunisma Uzvaru"
Ludzas novads
No darba atlaists par to, ka viņa tēvs bijis aizsargs.

1965–1976
Laikraksts "Par Komunisma Uzvaru"
Ludzas novads
Atgriezies darbā.

1976–1986
Laikraksts "Ļeņina Karogs"
Preiļi
Redaktora vietnieks.

1986
Laikraksts "Jaunais Ceļš" (1913–1916)
Preiļi
Zinātniski tehniskās informācijas centra priekšnieks agrofirmā "Krasnij Oktjabrj" un šīs firmas laikraksta "Jaunais Ceļš" vadītājs.

1991
Preiļi
Atsācis darbu Preiļu rajona laikrakstā "Novadnieks".

1991
Jasmuiža
Latgales lauku kultūras kompleksa "Jasmuiža" vadītājs.

1994
A. Rancāna izdevniecība
Preiļu novads
Individuālā uzņēmuma "A.Rancāna izdevniecība" īpašnieks un vadītājs.

1995–2002
Zemturis
Preiļi
Laikraksta "Zemturis" (vēlāk "Zemturs") izdevējs, redaktors un daudzu publikāciju autors.

Dienests

1954–1957
Padomju Sociālistisko Republiku Savienība
Bijis obligātajā karadienestā.

Apglabāts

2009
Preiļi