Antons Rancāns

19.08.1933 – 05.08.2009

Dzimšanas laiks/vieta

19.08.1933

Miršanas laiks/vieta

05.08.2009

Personiska informācija

Rancāns Antons (arī Ontons; dz. 1933. 19.VIII Nautrēnu pag. Kārānos - 2009. 5. aug.) - dzejnieks, publicists.
Dz. zemnieka ģim. Māc. trīsklasīgajā psk. (1941-44), Liuzenieku septiņg. sk. (1944-48), Nautrēnu vsk. (1948-52). Neklātienē stud. LVU Filol. fak. Žurnālistikas nod. (1976-85). Pēc vsk. beigšanas strād. par grāmatvedi sk. un vietējā kolhozā, 1953-54 - par pārmijnieku Rīgas preču stacijā. 1954-57 bijis obligātajā karadienestā. 1958-61 lit. līdzstrādnieks raj. laikr. "Padomju Kārsava", kur ievietotas pirmās R. publikācijas - informācijas, dzejoļi, zīmējumi. No 1961 strād. Ludzas raj. laikr. "Par Komunisma Uzvaru", 1963 no darba atlaists par to, ka viņa tēvs bijis aizsargs, bet 1965 atgriezies darbā šajā laikrakstā. 1976 pārcēlies uz Preiļiem, bijis raj. laikr. "Ļeņina Karogs" red. vietnieks, no 1986 - zin. tehn. informācijas centra pr-ks agrofirmā "Krasnij Oktjabrj" un šīs firmas laikr. "Jaunais Ceļš" vadītājs. 1991 atsācis darbu Preiļu raj. laikr. "Novadnieks", līdztekus bijis Latgales lauku kultūras kompleksa "Jasmuiža" vadītājs. No 1994 individuālā uzņēmuma "A.Rancāna izdevniecība" īpašnieks un vadītājs. Izdevis grāmatas, kopš 1995 arī laikr. "Zemturis" (vēlāk "Zemturs") izdevējs, red. un daudzu publikāciju autors.
Nozīmīgākā R. dzejas publikācija - 30 dzejoļi paša sast. Preiļu novada dzejnieku kopkrāj. "Avota ūdens malks" (1992, arī R. pēcv.). R. dzeja tradicionāla, bet ne triviāla; nozīm. tās šķautne ir humors. - Ps.: Onte Leičujōņs, A.Mežmalis, J.Roga, A.Asais, A.Akots.
L. Valeinis V. Onte Leičujōņs // Valeinis V. Latgaliešu lirias vēsture. R., 1998.
I.Salceviča

Izglītība

1941–1944
mācījiestrīsklasīgajā psk.

1944–1948
mācījiesLiuzenieku septiņg. sk.

1948–1952
mācījiesNautrēnu vsk.

1976–1985
studējisneklātienē stud. LVU Filol. fak. Žurnālistikas nod.

Apglabāts