Laikraksts "Padomju Kārsava"

Kārsavā izdots laikraksts no 1950. līdz 1961. gadam.

1 saistītas personas