Lolija Vēze

2 bildes
Lomas: dzejniece

Lolija Vēze (īstajā vārdā Lolija Soma) (1950) – dzejniece un redaktore. Izdevusi dzejoļu krājumu "Cerības radīšana" (1985). Dzeja iekļaujas romantisma tradīcijā.

Dzimšanas laiks/vieta

26.06.1950
Rinči

Personiska informācija

Dzimusi zemnieku ģimenē.
1965: beigusi Aizkalnes astoņgadīgo skolu.
1968: beigusi Preiļu 1. vidusskolu.
1976: beigusi LVU Filoloģijas fakultāti Latvieš valodas un literatūras nodaļu.
1970–78: strādājusi Valsts grāmatu palātā par bibliogrāfi.
1978–80: strādājusi par redaktori izdevniecībā "Zvaigzne".
1980–91: strādājusi izdevniecībā "Avots" par vadošo redaktori.
1991–92: strādājusi Nacionālajā bibliotēkā par literāro redaktori.
1992–95: strādājusi Valsts arhīvā.

Profesionālā darbība

1969: pirmā publikācija – dzejolis "Tā pati ieviņa" laikrakstā "Padomju Students" (15. maijs).

Dzeja
1985: Cerības radīšana (Liesma)

Sastādītāja
1993: Fallija dzejoļu izlase bērniem "Meža balodītis"
1996: lirikas kopkrājums "Latvijai" (kopā ar Z. Lasenbergu)
1998: lirikas kopkrājums "Mīlestībai"
2000: Aspazijas dzejas izlase (arī ievada autore)
2000: Ernesta Birznieka-Upīša izlase "Pastariņa dienasgrāmata"
2001: R. Tagores lirikas krājums "Pieskarties pasaulei"

Tulkojums
1999: no krievu valodas tulkojusi grāmatu "Pifa piedzīvojumi"

Citātu galerija

"Lolijas Vēzes dzeja iekļaujas romantisma tradīcijā. Liriskais pārdzīvojums ietverts folkloras tēlos un dabas priekštatu personifikācijās."

Ieva Kalniņa. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Nodarbes

Dzimtais vārds

Lolija Soma

Izglītība

–1965
Aizkalnes astoņgadīgā skola
Aizkalne

–1968
Preiļu 1. vidusskola
Daugavpils iela 34, Preiļi

–1976
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Latviešu valodas un literatūras nodaļā

Darbavieta

1970–1978
Rīga
Strādājusi LPSR Valsts Grāmatu palātā par bibliogrāfi.

1978–1980
Izdevniecība "Zvaigzne"
Redaktore

1980–1991
Izdevniecība "Avots"
Redaktore

1991–1992
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Vadošā redaktore

1992–1995
Latvijas Valsts arhīvs
Literārā redaktore

1995
Apgāds "Zvaigzne ABC"
Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga
Redaktore