Lolija Vēze

2 pictures
Roles: poet

Lolija Vēze (īstajā vārdā Lolija Soma) (1950) – dzejniece un redaktore. Izdevusi dzejoļu krājumu "Cerības radīšana" (1985). Dzeja iekļaujas romantisma tradīcijā.

Birth time/place

26.06.1950
Rinči

Personal information

Dzimusi zemnieku ģimenē.
1965: beigusi Aizkalnes astoņgadīgo skolu.
1968: beigusi Preiļu 1. vidusskolu.
1976: beigusi LVU Filoloģijas fakultāti Latvieš valodas un literatūras nodaļu.
1970–78: strādājusi Valsts grāmatu palātā par bibliogrāfi.
1978–80: strādājusi par redaktori izdevniecībā "Zvaigzne".
1980–91: strādājusi izdevniecībā "Avots" par vadošo redaktori.
1991–92: strādājusi Nacionālajā bibliotēkā par literāro redaktori.
1992–95: strādājusi Valsts arhīvā.

Professional activity

1969: pirmā publikācija – dzejolis "Tā pati ieviņa" laikrakstā "Padomju Students" (15. maijs).

Dzeja1985: Cerības radīšana (Liesma)

Sastādītāja1993: Fallija dzejoļu izlase bērniem "Meža balodītis"
1996: lirikas kopkrājums "Latvijai" (kopā ar Z. Lasenbergu)
1998: lirikas kopkrājums "Mīlestībai"
2000: Aspazijas dzejas izlase (arī ievada autore)
2000: Ernesta Birznieka-Upīša izlase "Pastariņa dienasgrāmata"
2001: R. Tagores lirikas krājums "Pieskarties pasaulei"

Tulkojums1999: no krievu valodas tulkojusi grāmatu "Pifa piedzīvojumi"

Quotes

"Lolijas Vēzes dzeja iekļaujas romantisma tradīcijā. Liriskais pārdzīvojums ietverts folkloras tēlos un dabas priekštatu personifikācijās."

Ieva Kalniņa. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. R.: Zinātne, 2003.

Occupations

Name at birth

Lolija Soma

Education

–1965
Aizkalnes astoņgadīgā skola
Aizkalne

–1968
Preiļu 1. vidusskola
Daugavpils iela 34, Preiļi

–1976
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Latviešu valodas un literatūras nodaļā

Working place

1970–1978
Rīga
Strādājusi LPSR Valsts Grāmatu palātā par bibliogrāfi.

1978–1980
Izdevniecība "Zvaigzne"
Redaktore

1980–1991
Izdevniecība "Avots"
Redaktore

1991–1992
National Library of Latvia
Vadošā redaktore

1992–1995
Latvia State Archives
Literārā redaktore

1995
Apgāds "Zvaigzne ABC"
Krišjāņa Valdemāra iela 6, Rīga
Redaktore