Apgāds "Zvaigzne ABC"

6 bildes

Vēsture

1966. gadā, kad no Latvijas Valsts izdevniecības atdalīja vairākas redakcijas, darbību sāka izdevniecība "Zvaigzne". Tā ilgus gadus atradās M. Gorkija ielā 105 (tagad K. Valdemāra ielā).

1993. gada 6. oktobrī tika dibināts un reģistrēts SIA "Apgāds Zvaigzne ABC". Par tā prezidenti ievēlēja Viju Kilbloku.

2007. gadā "Zvaigzne ABC" un apgādi "Jāņa Rozes apgāds", "Valters un Rapa", kā arī "Jumava" nodibināja Grāmatnieku ģildi ar mērķi veidot labvēlīgu vidi grāmatniecības attīstībai Latvijā.

2010. gadā "Zvaigzne ABC" atklāja "Autoru zvaigznāju" jeb slaveniem rakstniekiem veltītu izstādi ar viņu plaukstas atlējumiem.

2016. gadā apgāda paspārnē tika atvērta kafejnīca "Zvaigzne Cafe".

Darbība mūsdienās

Apgāda galvenie darbības virzieni ir mūsdienīgu mācību līdzekļu, uzziņu literatūras, saistošu bērnu grāmatu, kā arī pasaules dižpārdokļu un oriģinālliteratūras izdošana.

Lai lasītājiem piedāvātu kvalitatīvus, interesantus un mūsdienīgus ārzemju autoru darbus, "Zvaigzne ABC" regulāri piedalās dažādos starptautiskos grāmatu gadatirgos.

Apgāds izveidojis arī plašu grāmatnīcu tīklu visā Latvijā.

Citātu galerija

""Katram cilvēkam zvaigznes ir savādākas. Ceļiniekiem tās norāda ceļu. Citiem tās ir tikai mazas uguntiņas. Zinātniekiem tās ir problēmas... Bet visas tās klusēja," tā Antuāna de Sent-Ekziperī Mazais princis saka par apvāršņiem, ko sasniegt vienu urda meklējoša doma, citu – praktiķa prāts. Lidotājam viņš sola zvaigznes, kas prot smieties.
Zvaigznes, kas prot smieties... Tās saskatīt spēj vienīgi gudri cilvēki. Diezin vai mēs to pratīsim, pirms būsim visas valodas izrunājuši ar mūsu pašu "Zvaigzni". Laikam vienu no jaunākajām māsām mūsu republikas zvaigznājā – augstskolu, vidējo speciālo un vispārizglītojošo skolu mācību grāmatu izdevēju. Tā rod savu balsi katram: strupdeguni pirmklasnieku rautin raus uz skolu košs gailis uz Ābeces vāka, jau nākamajās klasēs aritmētikas grāmatās grūtākos uzdevumus – tā sauktos cietos riekstus pārkost palīdzēs mundrs vāverēns...
Kad tā kā rotaļādamies esam pārkļuvuši pāri zinību krātuves slieksnim, "Zvaigzne" mums liek priekšā arvien gudrākas grāmatas, tikai vākus atļaudamās rādīt drastiski aicinošus. Aiz tiem ir gan mūsu pašu autoru, gan visā valstī atzītu pedagogu atziņu izklāsts. Un ikreiz ar vienu domu: jaunajai paaudzei – jaunākos meklējumus un atradumus, pašu aktuālāko!"
Sarmīte Mazura. Grāmatu zvaigzne runā uz mums. Zvaigzne, Nr. 10, 20.05.1971.

"Sākumā, pirms trijiem gadiem, kad kļuvu par direktori, daudzi šeit uz mani droši vien raudzījās negatīvi. Tas bija grūts laiks. Viss bija jāmaina. Zvaigzne, savulaik ar sarkaniem karogiem lutināta un par pareizu dēvēta, sāka izdot arvien mazāk grāmatu, darbinieki meklēja piepelnīšanās iespējas citur, bet direktors aizgāja pensijā, sakot šādus vārdus: "Latvijas valdība izdarīja, ko gribēja, – Zvaigzne ir sagrauta."
Te cilvēki sēdēja un gaidīja, ko darīs valdība. Nebiju ar ceriņkrūmiem norobežota no apkārtējās pasaules un redzēju, ka nav jau no kā gaidīt. Nespēju vienaldzīgi noraudzīties, kā iznīkst Zvaigzne. Šī tomēr bija mana pirmā un vienīgā darbavieta!
Man tā dzīvē reizēm ir bijis – negribu, bet apstākļi piespiež rīkoties. Biznesa plānu rakstot, tomēr šaubījos, vai man vajadzētu uzņemties direktores pienākumus, bet kāds draugs skarbi teica: "Un tu vēl šaubies?! Paprasi jebkuram sētniekam, vai viņš grib būt par Zvaigznes direktoru. Atbilde būs: "Pag, pag, es tik šlipsi uzlikšu!" Bet tu ar savu izglītību un pieredzi vēl prāto!" Bija 1992. gads, un jebkurš amats jebkurā varas struktūrā bija viegli ieņemams.
Daudzi kolēģi bija nobijušies no tā, ko nes laiks, un pret manu kandidatūru bija atturīgi. Kāds pat teica: "Te tomēr vajadzētu cilvēku, kas ekonomikā kaut ko saprot." Laikam gaidīja, ka piebrauks biezs biznesmenis un uzcels mūsu Zvaigzni. Ak, šis godīgo, kompetento cilvēku pašapziņas trūkums!
Man pasniedza baltas rozes, un es sāku vadīt izdevniecību. Tā bija mana dzīves lielākā apliecināšanās. Un atpakaļceļa nebija. Paldies Dievam, radās domubiedru grupa, kas manas idejas uzņēma bez skepses. Un, par laimi, grūtības tikai vairoja manu dabisko spītību.
Mācību grāmatas tirgū nebija, tikai ministrijas dotētas, skolu valdēm stingri sadalītas. Izdošanai izvēlējāmies tās grāmatas, ko noteikti pirks. Sākām ar Ābeci. Pamazām mācību grāmatas iekaroja tirgu.
Sev un citiem esmu pierādījusi, ka Zvaigzne var ne tikai izdzīvot, bet kļūst par lielu Baltijas mēroga izdevniecību. Mūs jau pazīst daudzviet pasaulē. Zvaigzne ir Eiropas mācību grāmatu izdevēju asociētā locekle."
Vija Kilbloka sarunā ar Inu Eglīti. Ābece un citas grāmatas. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr. 76, 29.03.1996.

Informācija

zvaigzne.lv