Irēna Auziņa

2 bildes

Irēna Auziņa (1958) – dzejniece, tulkotāja, redaktore. Tulkojusi franču dzeju (Šarls Bodlērs) un franču filozofu darbus (Žans Žaks Ruso, Mišels Fuko). Iznācis dzejoļu krājums "Viss; nekā" (1989). Sakārtojusi Klāva Elsberga darbu izlases. Strādājusi latviešu tulkošanas nodaļās Eiropas Parlamentā un Eiropas Komisijā. 

Dzimšanas laiks/vieta

03.11.1958
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi rakstnieces, tulkotājas Irinas Cigaļskas un dzejnieka Imanta Auziņa ģimenē.
1978: apprecas ar dzejnieku Klāvu Elsbergu.

Profesionālā darbība

1980: pirmā publikācija – dzejolis "Ar dažiem draugiem iedzērām tēju..." laikrakstā "Literatūra un Māksla" 21. martā.

DZEJOĻU KRĀJUMS

1989: "Viss; nekā".

TULKOJUMI NO FRANČU VALODAS

1995: Mirča Eliade Mīts par mūžīgo atgriešanos. Rīga: Minerva (kopā ar Leonu Briedi).
2000–2003: Mišels Fuko Seksualitātes vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
2003: Šarls Bodlērs "Parīzes splīns". Rīga: Atēna.
2004: "Mazā dzīvnieku enciklopēdija". Rīga: Zvaigzne ABC.
2005: Janss Artiss-Bertrāns "Zeme no putna lidojuma". Rīga: Zvaigzne ABC (kopā ar citiem).
2006: Amēlija Notomba "Bailes un trīsas". Rīga: Zvaigzne ABC.
2007: Žans Ešnozs "Es aizeju". Rīga: Zvaigzne ABC.
2008: Anrī Truajā "Ivans Bargais". Rīga: Zvaigzne ABC.
2013: Šarls Bodlērs "Ļaunuma puķes". Rīga: Zvaigzne ABC (grāmatā ietverta arī dzejproza "Parīzes splīns", kuru tulkojuši Irēna Auziņa, Dagnija Dreika un Klāvs Elsbergs).
2013: Žans Žaks Ruso "Par sabiedrisko līgumu jeb Politisko tiesību principi". Rīga: Zvaigzne ABC.
2021: Milda Palēviča "Dienasgrāmatas: 1911–1972". Rīga: Neputns (kopā ar Igoru Šuvajevu tulkojusi fragmentus no franču, krievu un vācu valodas).
2022: Sofija Šovo "Sapnī ar Botičelli". Rīga: Aminori.
2023: Morisa Māterlinka "Zilais putns". Rīga: Zvaigzne ABC.

SASTĀDĪTĀJA

1999: Klāvs Elsbergs "Gājiens: proza, atdzeja un tulkojumi, recenzijas, 1978–1987". Rīga: Enigma (kopā ar Jāni Elsbergu). 
2000: Klāvs Elsbergs "Tīkami rosīgi šļaksti : raksti un intervijas, vēstules, piezīmes, atmiņas, bibliogrāfija, 1970–1987". Rīga: Enigma (kopā ar Jāni Elsbergu). 
2006: Klāvs Elsbergs "Klāvs Elsbergs". Rīga: Zvaigzne ABC.
2009: 
Klāvs Elsbergs "Dzeja". Rīga: Mansards (kopā ar Jāni Elsbergu).
2023:
Klāvs Elsbergs "Iegājis". Rīga: Zvaigzne ABC.

Citātu galerija

"Auziņas dzejai raksturīgs filozisks pasaules tvērums divvienībā (dzīve – nāve, īstenība – iedomas, taipus – šaipus, viss – nekas), akcentējot komponentu robežu relativitāti un plūstamību. Auziņas liriku jūtami ietekmējuši biogrāfiski notikumi, tajā atrodamas K. Elsberga dzejas, arī Bībeles tēlu un tēmu reminiscences."

Kalniņa, Ieva. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2001, 48. lpp.

Saiknes

Anna Auziņa - Māsa
Ieva Elsberga - Meita
Imants Auziņš - Tēvs
Irina Cigaļska - Māte
Jānis Elsbergs - Svainis
Klāvs Elsbergs - Vīrs
Vizma Belševica - Vīramāte
Zigurds Elsbergs - Vīratēvs

Izglītība

–1977
Anrī Barbisa Rīgas 11. vidusskola

–1982
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa.

1996
Parīze
Francijas stipendija Mišela Fuko "Vārdi un lietas" tulkošanai.

Darbavieta

Apgāds "Zvaigzne ABC"

1986
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
docētāja

1988–1993
Žurnāls "Liesma"
literārā konsultante

1993
žurnāls "Aspazija" redaktore (kopā ar Amandu Aizpurieti)

1993–2005
Izdevniecība "Zvaigzne"
Rīga
redaktore

2006–2010
Eiropas Parlamenta Latviešu tulkošanas nodaļa (Latvian Translation Unit), redaktore (Luksemburga).

2011–2018
Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departaments (Latvian Language Department), tulkotāja (Luksemburga).