Imants Auziņš

10 bildes

13.11.1937 – 21.08.2013

Imants Auziņš (1937–2013) — dzejnieks, literatūrkritiķis. Beidzis Neretas vidusskolu (1956) un Latvijas Valsts Universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti (1961). Strādājis laikrakstos "Literatūra un Māksla", "Padomju Jaunatne", žurnālā "Karogs", bijis izdevniecības "Liesma" redaktors un direktora vietnieks, žurnāla "Daugava" galvenā redaktora vietnieks, kā arī Rakstnieku Savienības valdes sekretārs un valdes priekšsēdētājs. Rakstnieku Savienības biedrs kopš 1960. gada. Latvijas PEN kluba biedrs.

Dzimšanas laiks/vieta

13.11.1937
Zalve
"Auziņi".

Miršanas laiks/vieta

21.08.2013
Rīga

Personiska informācija

Dzimis zemnieku ģimenē.

Profesionālā darbība

1956: pirmā publikācija – dzejolis "Jaunajā gadā ieejot" (Komunisma Ceļš, 1956.1.I.).

Dzejas krājumi

1961: "Es vaicāju sirdij" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1963: "Zilie griesti" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1965: poēma "Balti skaidu jumti" (Liesma).
1966: "Jaunu rītu lauki" (Liesma).
1968: "Skumjais optimisms" (Liesma).
1970: "Skaņa" (Liesma).
1972: "Nezūdošais" (Liesma).
1975: "Nomodā" (Liesma).
1976: "Taurējums" (Liesma).
1977: "Duna" (Liesma).
1979: dzejas izlase "Degupļava" (Liesma).
1981: "Tālā balss" (Liesma).
1983: "Alkas" (Liesma).
1986: "Atskārsme" (Liesma).
1987: dzejas izlase "Šī zeme, tavs skūpsts un krāsns sarkanā mute" (Liesma).
1989: "Tagad" (Liesma).
1992: "Vēju solījums" (Liesma).
1994: "Sēlijas elēģijas" (Sol Vita).
1995: "Dziļi" (Rota).
1966: "Dzīvesstāsts un 33 jaunākie dzejoļi" (Likteņstāsti).
1999: "Ritums. Deviņdesmito gadu lirikas izlase" (Sol Vita).
1999: balādes "Mazas balādes" (Sol Vita).
2002: "Putras laiki. Ironiskā dzeja, 1992–2002" (Sol Vita).
2003: "Bijība. Dzeja ārpus krājumiem" (Sol Vita).
2004: dzejas izlase "Imants Auziņš. Lirika" (Zvaigzne ABC).
2005: "Jaunas mazās balādes: 1994–2004" (Sol Vita).
2007: "Ars poetica" (Poligrāfijas infocentrs).
2008: "Plaiksnījumi" (Zvaigzne ABC).
2011: "Maiņu mija" (Zvaigzne ABC).
2012: "Zem zibens zelta saivas: dzejoļi un balādes" (Zvaigzne ABC).
2012: "Dzērvju gans: dzejoļi bērniem" (Poligrāfijas infocentrs).
2017: dzejas izlase "Klusums nav mēmums" (Zvaigzne ABC).

Īsproza

1966: "Mums uzticētā planētas daļa" (Liesma).
1974: "Mājas pulcējas baros" (Liesma).
1979: "Viss pasaules tapums" (Liesma).
2002–2006: atmiņu ainas "Piecdesmit gadi bez televizora" (Sol Vita).
2015: "Mana mūža pasaule: vēstījums par laikiem un cilvēkiem" (Mansards).

Citi

1975: pārdomas par dzeju "Cilvēks izdzied savu mūžu" (Liesma).
1988: literatūrkritisku rakstu krājums "Paliekošais un mainīgais" (Liesma).
2001: "Šķautnes: latviešu dzeja 20.gadsimtā" (Sol Vita). Esejas un dzejnieka dienasgrāmata.
2001: "Institūts vairākos spoguļos: ieskats Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūta vēsturē" (Latvijas Tautsaimniecības vadītāju un speciālistu valsts institūts).

Saiknes

Anna Auziņa - Meita
Ieva Elsberga - Mazmeita
Irēna Auziņa - Meita
Irina Cigaļska - Sieva
Klāvs Elsbergs - Znots
Vizma Belševica - Radiniece

Izglītība

–1956
Neretas vidusskola
Nereta
Vidusskolu beidzis ar zelta medaļu.

Zalves pamatskola
Mazzalve

–1961
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Vēstures un filoloģijas fakultāte

Dalība organizācijās

Latvijas PEN klubs
Stokholma

1960–1990
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Biedrs

1990–2013
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga
Biedrs

Darbavieta

1959–1962
Laikraksts "Literatūra un Māksla" (1945–1994)
Rīga
Strādājis laikrakstā "Literatūra un Māksla".

1962–1963
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Strādājis žurnālā "Karogs".

1963–1966
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Strādājis laikrakstā "Padomju Jaunatne".

1966–1967
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktors izdevniecībā "Liesma".

1968–1971
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Rīga
Rakstnieku savienības valdes sekretārs.

1977–1980
Žurnāls "Daugava"
Rīga
Galvenā redaktora vietnieks.

1981–1984
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Vecākais redaktors.

1988–1989
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Direktora vietnieks.

1989–1992
Latvijas Rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga
Valdes priekšsēdētājs.

Ceļojums

1972
Rumānija
Brauciens delegācijas "Zinātne" sastāvā.

10.1975
Dienvidslāvija
PSRS RSakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

08.1976
Dienvidslāvija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

10.1977
Mongolija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

01.1979
Ungārija
PSRS Rakstnieku savienības komandējums.

07.1982
Beļģija
Brauciens uz mēnesi pēc privātielūguma.

1985
Indija
Brauciens PSRS Rakstnieku savienības delegācijas sastāvā.

06.1985
Stokholma
Dalība Baltijas Centra Stokholmas Universitātes organizētajā Kr. Barona 150. dzimšanas dienas atcerei veltītajā konferencē.

Apbalvojumi

2011
Ventspils
Ventspils pilsētas domes izcilības stipendija.

Apglabāts

28.08.2013
Raiņa kapi

Apbalvojumi

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumiem "Nomodā" un "Taurējums".
Literatūrā
1977

Latvijas PSR Valsts prēmija
Prēmija piešķirta par dzejoļu krājumiem "Nomodā" un "Taurējums".
1977

LPSR Nopelniem bagātais kultūras darbinieks
1980

Viļa Plūdoņa prēmija
1990

Triju Zvaigžņu ordenis
Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks ar Ordeņa domes 2000. gada 12. marta lēmumu.
IV šķira
2000

Ojāra Vācieša prēmija
Prēmija piešķirta par dzejas krājumu "ARS poetica".
2007

Ventspils pilsētas domes izcilības stipendija
2011