Viļa Plūdoņa prēmija

Viļa Plūdoņa prēmiju 90. gadu sākumā piešķira Ceraukstes pagasts (agrāk – kopsaimniecība). Par tās laureātiem kļuva Vitauts Ļūdēns, Imants Auziņš, Reinis Ādmīdiņš.

Valsts

Latvija

Kategorija

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )

Personas

Reinis Ādmīdiņš
Prēmija piešķirta par dokumentālo romānu "Lejenieku zāle, Lejenieku sniegs" (1994).
1994

Imants Auziņš
1990

Vitauts Ļūdēns
1989

Darbi

Lejenieku zāle, Lejenieku sniegs
Prēmija piešķirta par dokumentālo romānu "Lejenieku zāle, Lejenieku sniegs" (1994).
1994