Irēna Auziņa

2 pictures

Irēna Auziņa (1958) – dzejniece, tulkotāja. Tulkojusi franču dzeju (Šarls Bodlērs) un franču filozofu darbus (Žans Žaks Ruso, Mišels Fuko). Iznācis dzejoļu krājums "Viss, nekā" (1989).

Birth time/place

03.11.1958
Rīga

Personal information

Dzimusi rakstnieces, tulkotājas Irinas Cigaļskas un dzejnieka Imanta Auziņa ģimenē.
1978: apprecas ar dzejnieku Klāvu Elsbergu.

Professional activity

1980: pirmā publikācija – dzejolis "Ar dažiem draugiem iedzērām tēju..." laikrakstā "Literatūra un Māksla" 21. martā.

Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No franču valodas
1995: Mirča Eliade. Mīts par mūžīgo atgriešanos. Rīga: Minerva (kopā ar Leonu Briedi).
2000–2003: Mišels Fuko. Seksualitātes vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC.
2003: Šarls Bodlērs. "Parīzes splīns". Rīga: Atēna.
2004: "Mazā dzīvnieku enciklopēdija". Rīga: Zvaigzne ABC.
2005: Janss Artiss-Bertrāns. Zeme no putna lidojuma. Rīga: Zvaigzne ABC (kopā ar citiem).
2006: Amēlija Notomba. "Bailes un trīsas". Rīga: Zvaigzne ABC.
2007: Žans Ešnozs. "Es aizeju". Rīga: Zvaigzne ABC.
2008: Anrī Truajā. "Ivans Bargais". Rīga: Zvaigzne ABC.
2013: Šarls Bodlērs. "Ļaunuma puķes". Rīga: Zvaigzne ABC (grāmatā ietverta arī dzejproza "Parīzes splīns", kuru tulkojuši Irēna Auziņa, Dagnija Dreika un Klāvs Elsbergs).
2013: Žans Žaks Ruso. "Par sabiedrisko līgumu jeb Politisko tiesību principi". Rīga: Zvaigzne ABC.
2022: Sofija Šovo. "Sapnī ar Botičelli". Rīga: Aminori.

Quotes

"Auziņas dzejai raksturīgs filozisks pasaules tvērums divvienībā (dzīve – nāve, īstenība – iedomas, taipus – šaipus, viss – nekas), akcentējot komponentu robežu relativitāti un plūstamību. Auziņas liriku jūtami ietekmējuši biogrāfiski notikumi, tajā atrodamas K. Elsberga dzejas, arī Bībeles tēlu un tēmu reminiscences."

Kalniņa, Ieva. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2001, 48. lpp.

Affinities

Anna Auziņa - Sister
Ieva Elsberga - Daughter
Imants Auziņš - Father
Irina Cigaļska - Mother
Jānis Elsbergs - Brother-in-law
Klāvs Elsbergs - Husband
Vizma Belševica - Mother-in-law
Zigurds Elsbergs - Father-in-law

Education

–1977
Anrī Barbisa Rīgas 11. vidusskola

–1982
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa.

1996
Parīze
Francijas stipendija Mišela Fuko "Vārdi un lietas" tulkošanai.

Working place

1986
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
docētāja

1988–1993
Magazine "Flame"
literārā konsultante

1993
žurnāls "Aspazija" redaktore (kopā ar Amandu Aizpurieti)

1993–2005
Izdevniecība "Zvaigzne"
Rīga
redaktore

2006–2010
Eiropas Parlamenta Latviešu tulkošanas nodaļa (Latvian Translation Unit), redaktore (Luksemburga).

2011
Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas departaments (Latvian Language Department), tulkotāja (Luksemburga).