Ieva Kalniņa

4 bildes

Ieva Kalniņa (1956) – literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore. Aizstāvējusi disertāciju "Latviešu drāmas
kompozīcijas attīstība 19. gs. otrajā pusē". Autore monogrāfijai "Variācijas par latviešu drāmas vēsturi: teksts un konteksts" (2012) un daudzām zinātniskām publikācijām par latviešu dramaturģijas vēsturi, par laika
un telpas risinājuma īpatnībām latviešu dramaturģijā, Rūdolfu Blaumani, Raini, Annu Brigaderi u.c. autoriem, latviešu vēsturisko romānu. Sastādījusi un komentējusi Rūdolfa Blaumaņa un Harija Gulbja darbu kopojumus.

Dzimšanas laiks/vieta

26.09.1956
Rīga

Personiska informācija

Literatūrzinātnieka un rakstnieka Jāņa Kalniņa meita.

1975:
beigusi
Rīgas 5. vidusskolu.
1975–1980: studējusi un pabeigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.
1981–1984: mācījusies aspirantūrā Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā, aizstāvējusi disertāciju "Latviešu drāmas
kompozīcijas attīstība 19. gs. otrajā pusē".

Profesionālā darbība

Pirmā publikācija – raksts "Dokumentālajai drāmai – 20" žurnālā "Karogs",
1984, nr. 4.
1980–1981: strādājusi par redaktori izdevniecībā "Zinātne".
kopš 1984 strādā LU Filoloģijas (tagad – Humanitāro zinātņu) fakultātē:
1984–1992 lektore LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā; 1990–1999: LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedras vadītāja;
1992–1999: docente LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā;
1999–2008: asociētā profesore LU Filoloģijas fakultātes Latviešu literatūras katedrā;
2008–2011: asociētā profesore LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un literatūras teorijas katedrā;
kopš 2011: profesore LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latviešu literatūras vēstures un literatūras teorijas katedrā;
kopš 2018: LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja.
1987: ieguvusi filoloģijas zinātņu kandidātes grādu.
1992: ieguvusi filoloģijas doktores (Dr. philol.) grādu.
Lasa
lekcijas folkloras un literatūras vēsturē, speckursu par Rūdolfu Blaumani.


Monogrāfijas
2012: Variācijas par latviešu drāmas vēsturi: teksts un konteksts (Mansards).


Sastādītie darbi (izlase)
1993–2000:
Rūdolfs Blaumanis. Kopoti raksti (sastādītāja un
komentāru autore; 1.–7., 9. sējums, Jumava).
2004: Paliekošais un zūdošais Andreja Upīša darbos (Pētergailis).
2010, 2011, 2014, 2018:
Literatūra un
reliģija (sastādītāja un zinātniskā redaktore, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds).
2013:
Rūdolfs Blaumanis:
teksts un konteksts (sastādītāja un zinātniskā redaktore, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds).
2016–2018
: Harijs Gulbis. Raksti (sastādītāja un
komentāru autorel 1. un 2. sējums, sagatavošanā 3. sējums; Mansards).


Zinātniski projekti: vadīšana un līdzdalība (izlase)
"Rūdolfa Blaumaņa enciklopēdija"
"Pētījumu, lekciju, diskusiju un izstāžu cikls "Latvijas gadu gredzeni literatūrā""
"Latvijas atmiņu institūciju dati
digitālajā telpā: vienojot kultūras mantojumu" (vadošā pētniece)
"Nacionālā identitāte: gastropoētiskais
aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts" (vadītāja, vadošā pētniece)
u.c.

Saiknes

Izglītība

1958–1975
Rīgas 5. vidusskola
Āgenskalna iela 21a, Rīga

1975–1980
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

1981–1984
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Aspirantūra.

1987
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Zinātņu kandidāta disertācija "Latviešu drāmas kompozīcijas attīstība 19. gs. otrajā pusē".

Darbavieta

1980–1981
Apgāds "Zinātne"
Latvijas Zinātņu akadēmija
Izdevniecības redaktore.

1984–1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
lektore Latviešu literatūras katedrā (1984–1992)

1990
Latvijas Universitāte
Visvalža iela 4a, Rīga
lektore Latviešu literatūras katedrā (1984–1992), Latviešu literatūras katedras vadītāja (1990–1999), docente (1992–1999), asociētā profesore Latviešu literatūras katedrā (1999–2008), asociētā profesore Latviešu literatūras vēstures un literatūras teorijas katedrā (2008–2011), profesore (kopš 2011), Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītāja (kopš 2018).

Apbalvojumi

Atzinības krusts
Ordeņa virsniece ar Ordeņa kapitula 2017. gada 31. marta lēmumu. (Ordenis pasniegts 2017. gada 3. maijā Rīgas pilī).
IV šķira
2017