Arnolds Būmanis

2 bildes

25.01.1931 – 21.07.1982

Arnolds Būmanis (1931–1982) – literatūrvēsturnieks, kritiķis. Beidzis Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti (1955). Publicējis aptuveni simts rakstus par literatūru – recenzijas par jauniznākušajām grāmatām, apceres par prozas, īpaši īsprozas, jautājumiem, kā arī par literatūras vēsturē nozīmīgām personībām. Monogrāfijas “Kārlis Štrāls” (1981) autors, sastādījis un komentējis Aleksandra Čaka Rakstu 5 sējumus (1–5, 1971–1976), 5. sējumā ievietots arī Arnolda Būmaņa pētījums par dzejnieka dzīvi un daiļradi “Ar sirdi Rīgas torņos”.

Dzimšanas laiks/vieta

25.01.1931
Jaunzariņi, Jaunpiebalga

Miršanas laiks/vieta

21.07.1982
Jaunpiebalga

Profesionālā darbība

1955: 9. jūnijā laikrakstā "Skolotāju Avīze" pirmā publikācija – raksts par Leonu Paegli "Cīnītājs literatūrā un dzīvē".

Zinātniskā darbība
Monogrāfija
1981: Kārlis Štrāls

Sakārtotie raksti
1971–1976: Čaks, A. Raksti, 1.–5. sēj. (arī komentāru autors, 5. sējumā publicēta Arnolda Būmaņa monogrāfija par Aleksandru Čaku "Ar sirdi Rīgas torņos")

Citi sakārtotie izdevumi
1964: Tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns
1969: Jāņa Sudrabkalna dzīves un darba vietas
1970: Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku (atmiņu krājums par dzejnieku)
1984: Štrāls, K. Vālodzes balss (arī dzejas izlases priekšvārda autors)

Citātu galerija

"Sabiedrībai paliek Arnolda Būmaņa padarītie darbi. Visvairāk viņš popularizējis Aleksandru Čaku – sastādījis un komentējis piecus Rakstu sējumus (1971–1976), sarakstījis monogrāfiju, kas iespiesta piektajā sējumā, sastādījis atmiņu krājumu "Redzu un dzirdu Aleksandru Čaku" (1970), devis daudzus rakstus presei. Tajos daudz jaunu materiālu un atziņu, tāpat kā viņa grāmatā "Kārlis Štrāls" (1981). A. Būmanis sastādījis grāmatas "Tautas dzejnieks Jānis Sudrabkalns. Dzīve un darbs attēlos" (1964) un "Jāņa Sudrabkalna dzīves un darba vietas" (1969). No dzejniekiem viņam tuvi bija vēl Sergejs Jeseņins un Aleksandrs Bloks, kurus atdzejojis. Vairāk nekā trīsdesmit gadus A. Būmanis strādāja literatūras kritikā. "Karogā" vien publicēts ap astoņdesmit rakstu – daudz recenziju, vairākas apceres (īsais stāsts, dzeja, Visvaldis Lāms u. c). Tajos paudusies filologa rūpe par dziļu un mākslinieciski augstvērtīgu dzīves atsegsmi literatūrā."

Bērsons, Ilgonis. Arnolda Būmaņa piemiņai. Karogs, 1982, Nr. 10.

Saiknes

Inese Treimane - Radiniece
Kārlis Štrāls - Sievastēvs

Izglītība

1937–1941
Jaunpiebalgas Jāņa skola
Jaunpiebalga

1941–1945
Jaunpiebalgas pamatskola
Jaunpiebalga

1945–1949
Rīgas 1. vidusskola
Rīga

1949–1955
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Vēstures un filoloģijas fakultāte

Darbavieta

1955–1963
Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs
Rīga
Zinātniskais līdzstrādnieks

1967–1971
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Strādājis ar pārtraukumiem

Apglabāts

Jaunpiebalgas kapsēta