Valdis Ķikāns

2 bildes

12.12.1929 – 12.05.2013

Dzimšanas laiks/vieta

12.12.1929
Ērģeme
"Rāmatskuķi"

Miršanas laiks/vieta

12.05.2013
Usmas pagasts

Profesionālā darbība

1967: 22. septembrī Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes zinātniskajā ieguvis filoloģijas zinātņu kandidāta grādu, aizstāvot disertāciju "Latviešu poēma" (zinātniskais vadītājs Arvīds Grigulis).
90. gadi: Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē bakalauras un maģistra studiju programmās docējis latviešu folkloras, latviešu literatūras (arī trimdas literatūras), latviešu literatūras vēstures kursus, kā arī kursus par literatūras teorētiskajām problēmām, literatūras virzieniem un citus.
2014: 18. decembrī Daugavpils Universitātē, Humanitārajā fakultātē atklāta Valda Ķikāna memoriālā auditorija.

Valda Ķikāna monogrāfijas un rakstu krājumi

1972: Dziedi man, mūza: tradīcija un novatorisms latviešu poēmā
1976: Vienmēr zaļais koks (raksti par dzeju)
1980: Pieci (raksti par Ojāra Vācieša, Imanta Ziedoņa, Imanta Auziņa, Arvīda Skalbes un Māra Čaklā jaunāko dzeju)
1982: Современная советская поэма
1989: Tevī kāpj mīļums: Ojāra Vācieša dzeja
1998: Lirika: tēli, kompozīcija, žanri, virzieni literatūrzinātniskās komparatistikas aspektā
2003: Eiropas literārie virzieni Latvijā
2007: Ojāra Vācieša lirikas poētika

Dzejoļu krājumi

1984: Sievietes vārdi
1991: Tāds, māte Latvija, tavs pavasaris
2000: Latgalē dzimusī
2002: Ir un nav

Atdzejojumi
2008: Ševčenko, Tarass. Liktenis = Доля (atdzejotāji: Pēteris Aigars, Imants Auziņš, Vilis Plūdons, Valts Dāvids, Līgotņu Jēkabs, Mirdza Bendrupe, Jānis Plaudis, Paulīna Bārda, Knuts Skujenieks, Valdis Grēviņš, Valdis Ķikāns, Viktors Līvzemnieks, Mirdza Ķempe, Jūlijs Vanags, Juris Brežģis, Jāzeps Osmanis). Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka.
2016: Nikolajs Gumiļovs. Dzeja = Николай Гумилев. Стихи (atdzejotāji Einārs Pelšs, Valentīns Jakobsons, Amanda Aizpuriete, Valdis Ķikāns). Rīga: Neputns.

Izglītība

1938–1949
Valkas 1. vidusskola
Valka

1949–1954
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

1960–1963
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Aspirantūra

Darbavieta

1954–1960
Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Daugavpils
Docētājs

1960–1966
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultāte, docētājs

1967–1980
Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Andreja Upīša Valodas un literatūras institūts
Latvijas Zinātņu akadēmija
Zinātniskais līdzstrādnieks

1986–2008
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Docētājs

1992–1995
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Latviešu valodas un literatūras katedras vadītājs

Dalība organizācijās

1972
Latvijas Padomju rakstnieku savienība
Krišjāņa Barona iela 12, Rīga

Piemiņas vietas

2014
Daugavpils Universitāte
Daugavpils
Humanitārajā fakultātē atklāta profesora emeritus Valda Ķikāna memoriālā auditorija.

12.2014
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils
Humanitārajā fakultātē atklāta profesora emeritus Valda Ķikāna memoriālā auditorija.

Apglabāts

05.2013
Usmas kapi