Ēvalds Juhņēvičs

1 bilde
Lomas: tulkotājs

30.05.1930 – 15.12.1993

Ēvalds Juhņēvičs (1930–1993) – tulkotājs. Tulkojis no krievu un franču valodas, galvenokārt bērnu literatūru. Piemēram, Korneja Čukovska "Doktors Aikāsāp", Žila Verna "Kapteiņa Granta bērni", stāstu krājumu "Rikikī piedzīvojumi" u. c. Strādājis laikrakstā "Cīņa", bijis Latvijas Valsts izdevniecības, vēlāk izdevniecības "Liesma" redaktors un Bērnu literatūras nodaļas vadītājs.

Dzimšanas laiks/vieta

30.05.1930
Asūnes pagasts

Miršanas laiks/vieta

15.12.1993
Rīga

Profesionālā darbība

1958: pirmā publikācija – Ļeva Kasiļa romāna "Baltā karaliene" tulkojums.


Ārzemju autoru darbu tulkojumi
No krievu valodas
1958: Ļevs Kasilis "Baltā karaliene" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1959: Aleksejs Tolstojs "Inženiera Garina hiperboloīds"; "Aelita" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1960: Emma Vigodska "Bīstamais bēglis"; "Naida liesmas" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1961: Nadežda Nadeždina "Es redzu jūru" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1961: Ļevs Kasilis "Par dzīvi – labu un skaistu" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1962: Sergejs Goļicins "40 meklētāji" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1963: Marks Maksimovs "Personīgi pazīstams: stāsts par biedru Kamo" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1964: Monteiru Lobatu "Dzeltenā Dzeņa ordenis" (Latvijas Valsts izdevniecība).
1966: Monteiru Lobatu "Krustmātes Nastasijas pasakas" (Liesma).
1972: Ahmets Hromadžičs "Akmens vilki" (Liesma).
1979: franču tautas pasaka "Circenis pelnos" (V. Fiņikova sastādījums un atstāstījums no franču valodas; Liesma).
1983: arābu pasaka "Alibaba un četrdesmit laupītāju" (Liesma).
1985: Latifs Mahmudovs "Klinšu ērglis" (Liesma).
1986: Kornejs Čukovskis "Doktors Aikāsāp" (Liesma).
1986: Premčands "Teiksma par Rāmu" (Liesma).

No franču valodas
1965: Mišels del Kastiljo "Tangī" (Liesma).
1970: Žils Verns "Kapteiņa Granta bērni" (Liesma).
1973: "Rikikī piedzīvojumi" (Liesma).
1976: Eduards Labulē "Sprīdītis" (Liesma).
1978: "Rikikī jaunie piedzīvojumi" (Liesma).
1978: Aleksandrs Dimā "Askānio jeb Karaļa zeltkalis (Liesma).
1984: Aleksandrs Dimā "Divi brāļi" (Liesma).
1985: Stendāls "Vanīno Vanini jeb Stāsts par karbonāru pēdējo ventu, kas tika atklāta pāvesta valstī" (Liesma).


Sastādītājs
1964–1988: ārzemju rakstnieku stāstu krājums "Pasaules bērni" (Liesma). Publicējis tajos dažādu tautu rakstnieku darbu tulkojumus.
1982: stāstu krājums "Draugu balsis : Padomju rakstnieku stāsti" (Liesma).

Citātu galerija

"Juhņēviča tulkojumus raksturo precizitāte, laba valodas izjūta, frāzes veidojums izteiksmīgs, pakļauts harmoniskam iekšējam ritmam."

Vārdaune, Dzidra. Ēvalds Juhņēvičs. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Zinātne, 2003.

Saiknes

Irēna Birzvalka - Bijusī sieva

Nodarbes

Izglītība

–1948
Krāslavas vidusskola
Krāslava

–1953
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Brīvības bulvāris 32, Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa.

Darbavieta

1953–1957
Laikraksts "Cīņa"
Blaumaņa iela 38/40, Rīga
Tulkotājs

1957–1965
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktors

1965–1969
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktors

1969–1985
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Bērnu literatūras redakcijas vadītājs

Dalība organizācijās

1960–1990
Latvijas PSR Žurnālistu savienība
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 4, Rīga
Biedrs

1990–1993
Latvijas Žurnālistu savienība
Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga
Biedrs

Apglabāts

18.12.1993
Rīgas Otrie Meža kapi