Vija Jugāne

2 bildes

19.06.1941 – 07.04.2022

Vija Jugāne (dz. Kļaviņa; 1941–2022) – literatūrkritiķe, žurnāliste. Izdevniecības "Liesma" Oriģinālās daiļliteratūras redakcijas vadītāja (1985-92), žurn. "Karogs" izdevniecības daļas vad. kopš 1992. Žurnālistu sav. b. (1974). RS b. (1991). Pirmā publikācija - raksts par E. Eferta-Klusā sab. darbību 1917 - "Šodienas vārdā" laikr. "Padomju Jaunatne" 1967.18.IV. Pirmā publikācija kritikā - recenzija par A. Kalves stāstu krāj. "Loma" - "Spēks un vājums" (turpat, 1968.7.I). Public. recenzijas un rakstus par latv. prozu. Veidojusi kritiķa dienasgrāmatas žanru, sniedzot vērtējošus apskatus par ikmēneša prozas darbiem (1984-85). Recenzijas un apskati, kā arī izdevēja dienasgrāmata (1985-88) apkopoti krāj. "Apjēgt" (1990). Rediģējusi M.Vanagas kultūrvēst. epopeju "Dvēseļu pulcēšana" 7 grām. (1993-99).

Dzimšanas laiks/vieta

19.06.1941
Rīga

Miršanas laiks/vieta

07.04.2022
Rīga

Personiska informācija

Dzimusi 1941. gada 19. jūnijā Rīgā grāmatveža ģimenē.

Profesionālā darbība

1967: 18. aprīlī: pirmā publikācija – raksts "Šodienas vārdā" par Ernesta Eferta-Klusā sabiedrisko darbību 1917. gadā laikakstā. "Padomju Jaunatne".
1968: 7. janvārī pirmā publikācija kritikā – recenzija "Spēks un vājums" par Aivara Kalves stāstu krājumu "Loma" laikrakstā "Padomju Jaunatne".
1993–1999: rediģējusi Melānijas Vanagas kultūrvēsturiskās epopejas "Dvēseļu pulcēšana" 7 grāmatas.

Rakstu krājums
1990: Apjēgt

Citātu galerijaPar rakstu krājumu "Apjēgt" (1990)
"Viens no būtiskākajiem momentiem, kas līdztekus ietvertā satura nozīmībai saista V. Jugānes darbos, ir autores intonācija sarunā ar lasītāju. Kā kritiķe ievadā raksta, grāmata “liecina ne tikai par mūsu literatūras virzību, tā apliecina arī manas personiskās pūles apjēgt dzīves un literatūras sakarības laikā un telpā”. Autore nebaidās rakstīt es formā, minēt piemērus no savas literatūras vērtētājas pieredzes, ieskicēt izjūtas, kādas radušās, lasot vienu vai otru darbu.
Taču subjektivitāte nav pretencioza. Pakāpeniski veidojas autores tēls lietpratīga, īpaši sevi sagatavojusi un izglītojusi lasītāja, kas tāpat kā citi meklē mākslas darbā izšķiļošos patiesību par dzīvi. Vērtējumi ir asi, atklāti un godīgi. Turklāt, arī mākslinieciski vājus darbus vērtējot, kritiķe vairās no ironiski izsmejošā toņa. Viņa neaizvaino, bet rosina uzticēties, saprast, apjēgt. [..] Autore kopusi publicistiski analītisko kritiku [..]."

Sekste, Inguna. Literārās dzīves fragments. Literatūra un Māksla, 1991, 20. aprīlī. Literatūra un Māksla, Nr.14 (20.04.1991)

Dzimtais vārds

Kļaviņa

Izglītība

1948–1959
Rīgas 24. vidusskola
Rīga

1960–1965
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Vēstures un filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļa

Darbavieta

1965–1966
Rīgas Elektromehāniskais tehnikums
Rīga

1966–1967
LPSR Centrālais Oktobra revolūcijas arhīvs
Rīga
Zinātniskā līdzstrādniece

1967–1974
Laikraksts "Padomju Jaunatne"
Rīga
Kultūras nodaļas korespondente un vadītāja

1974–1980
Latvijas Radiofons
Rīga
Literāro raidījumu nodaļas vadītāja

1980–1985
Laikraksts "Literatūra un Māksla" (1945–1994)
Rīga
Kritikas nodaļas korespondente un vadītāja

1985–1992
Izdevniecība "Liesma"
Rīga
Oriģinālās daiļliteratūras redakcijas vadītāja

1992–2000
Žurnāls "Karogs"
Rīga
Izdevniecības daļas vadītāja

Dalība organizācijās