Liāna Langa

2 bildes

Liāna Langa (1960) – dzejniece, atdzejotāja, publiciste. Piecu dzejas krājumu autore, vairāku literāro apbalvojumu laureāte. Periodikā publicējusi rakstus par sociālām un kultūras tēmām. Dzejai raksturīgas izvērstas metaforas, metafizisku jautājumu izsvēršana, neglītā estetizēšana, saasināta laika izjūta, brīžam meditatīva, citviet sirreāla noskaņu fiksācija, kā arī htoniski un dabas-pilsētas motīvi.

Dzimšanas laiks/vieta

23.02.1960
Rīga

Profesionālā darbība

Pirmās dzejas publikācijas

1987: krievu valodā sarakstītu dzejoļu kopa žurnālā "Родник" (Nr. 3).
1988: dzejolis "Lūgšana" biļetenā "Neatkarība" (1. numurā, septembrī).

Dzejoļu krājumi

1997: "Te debesis, te ciparnīca" (Daugava).
2001: "Iepūt taurītē, Skorpion!" (Jaunā Daugava).
2006: "Antenu burtnīca" (Neputns).
2010: "Vilkogas" (Neputns)
2018: "Velēnu kleita" (Neputns).

Esejas

2008: “Es varēju nesteigties: ceļojumu esejas” (Lietusdārzs).

Dzejas tulkojumi citās valodās

2008: Lietuvā iznākusi grāmata "Vienišieji" (Bezpiederīgie), atdzejojusi Erika Drungytė (Nemunas).
2010: Čehijā iznākusi grāmata "Sešit antén" (Antenu burtnīca), atdzejojuši Pāvels Štolls un Petrs Borkovecs (Agite/Fra).
2012: Krievijā iznākusi grāmata "Bещество взгляда" (Skatiena viela), atdzejojusi Milena Makarova (Art Haus media).
2015: Kanādā iznākusi grāmata "Deadly Nightshade" (Vilkogas), atdzejojusi Margita Gailītis (Guernica Editions).
2016: Zviedrijā iznākusi grāmata "De Obehöriga", atdzejojis Juris Kronbergs (Edda).

Dzejoļu publikācijas periodikā un antoloģijās franču, angļu, lietuvju, turku, ungāru, itāliešu, vācu, zviedru, krievu, ivritā un citās valodās. Daudzu starptautisku dzejas festivālu dalībniece.

Cittautu autoru darbu tulkojumi

2009: piedalījies Josifa Brodska (Иосиф Бродский) "Dzejas izlases" atdzejošanā (Neputns).
2013: atdzejojusi Petra Borkoveca (Petr Borkovec) dzejoļus (publicēti žurnālā "Latvju Teksti" 1. numurā).
2017: piedalījusies Semjona Haņina (Семен Ханин) dzejas izlases "bet ne ar to" atdzejošanā (Neputns).

Literāra līdzdalība citos projektos

1995-1997: bijusi programmu koordinatore starptautiskajā kinoforumā "Arsenāls”.
1996-1997: veidojusi Latvijas programmu Amsterdamas dokumentālā kino festivālam.
1999-2000: bijusi konsultante projektā "Literatūras ekspresis Eiropa 2000".
1999: Latvijas ekspozīcijas saturiskās koncepcijas konsultante un eksperte "EXPO 2000" Hannoverē.
2001: preses centra vadītāja Rīgas astoņsimtgades svinībās.
Kopš 2001. gada: Dzejas dienu pasākuma "Klasisks dzejas vakars" organizatore.
2003-2005: bijusi literatūras raidījuma "Melns uz balta" vadītāja Latvijas sabiedriskajā televīzijā.
2003-2006: NRSD un Hardija Lediņa CD "Dziesmas neuzrakstītai lugai" producente un dziesmu tekstu autore.
2004: dokumentālas filmas "Tramvajs vārdā Kalpotājs" producente, idejas un scenārija autore.
2005: idejas un scenārija autore Gunāra Bandēna dokumentālajai filmai "Tramvajs vārdā Kalpotājs".
2010: Raimonda Paula mūzikla "Leo. Pēdējā bohēma" dziesmu tekstu autore.
2014: libreta autore Viestura Kairiša operai "Valentīna" (Latvijas Nacionālā opera un balets).

Atdzejojusi latviešu autoru darbus krievu valodā.

Citātu galerija

Par dzejoļu krājumu "Iepūt taurītē, skorpion!" (Jaunā Daugava, 2001)

“Langas dzejā cilvēks (viņas “es”, bet arī vispār šīs civilizācijas, šī laika un vietas cilvēks) nerimtīgi balansē starp dzīvi un neesamību un nerimtīgi ar kaut ko mazu, bet pietiekami stipru noturas dzīves pusē. (Dažreiz arī nenoturas, vairs negrib noturēties – “Harta Kreina pēdējais rīts”.) Šī skaudrā eksistences apziņa veido pamattoni grāmatas emocionālajā gaisotnē (bet ir vēl daudzi citi, citādi toņi, tā ka Langas dzeja nav emocionāli un intonatīvi vienmuļa). Būt nav pašsaprotami, tas prasa ikbrīža izvēli, gribu un atbalsta punktu meklējumus.” Čaklā, Inta. Izvēle būt. Karogs, Nr. 12, 2001.

Par dzejoļu krājumu "Vilkogas" (Neputns, 2010)

"Šķiet, vēl mazliet, un apziņas miesa mūsu priekšā pavērsies gluži kā naturālistiskā fotogrāfijā, kas uzņemta lopkautuvē vai slimnīcas palātā... Bet nē - noslēpumaina tumsa atkal aizklāj visas konkrētās aprises, un lasītājs reibdams un meklēdams klīst tālāk pa Langas labirintu. Attiecībām starp dzīvi un maģiju var sekot visā krājumā, lai beigās nodomātu - Langa ir latviešu dzejas šamane, kuras teksti ir maģiski ziņojumi no mums nepieejamām sfērām, un katram dzejas gardēdim ir prieks un laime ap tiem pamieloties." Vērdiņš, Kārlis. Apziņas miesa. Kultūras Diena, Nr. 38, 2010.


Par dzejoļu krājumu "Velēnu kleita" (Neputns, 2018)

"Langas dzejoļu "es" atrodas īpatnējā stāvoklī starp dzīvību un nāvi, un tas galvenokārt atklājas vai nu htoniskajā semantikā balstītās metamorfozēs [..], vai mēģinot domāt par dažādiem neatrisināmiem jautājumiem, tuvoties nāves izpratnei nevis ķermeniski, bet intelektuāli – kā valodas problēmai [..], un mudinot secināt, ka dažas atbildes, iespējams, zināmas tikai mirušajiem. Līdz ar to aizgājējiem veltītās elēģijas tikpat labi ir skumjš skats uz dzīvajiem." Ostups, Artis. Rakstīt nāves ielenkumā. Punctum. 06.03.2018.

Dzimtais vārds

Liāna Bokša

Izglītība

–1978
Rīgas 7. vidusskola
Ģertrūdes iela 32, Rīga
Absolvējusi Rīgas 7. vidusskolu.

1966–1977
Rīgas 50. vidusskola
Krišjāņa Barona iela 97a, Rīga

1979–1981
Mācījusies Birutas Delles glezniecības studijā.

1987–1990
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Studējusi LVU Filoloģijas fakultātē (tagadējā Humanitāro zinātņu fakultāte), Latviešu valodas un literatūras nodaļā neklātienē.

1991–1995
Ņujorka
Studējusi filozofiju un 20. gadsimta literatūru Ņujorkas New School College.

Darbavieta

1983–1984
Krima
Strādājusi par restauratori Krimā cara pilī Livādijā.

1988–1991
Rīgas 65. vidusskola
Prūšu iela 32, Rīga
Strādājusi par latviešu valodas un literatūras, kā arī angļu valodas skolotāju.

1991–1995
Ņujorka
Strādājusi par mājskolotāju Ņujorkā – mācījusi krievu un latviešu valodu.

1997–1998
Rīga
Bijusi sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžere uzņēmumā "BDG Latvija".

1998
Rīga
Sabiedrisko attiecību un projektu biroja "Idea Media" direktore.

2010–2015
Žurnāls "Latvju Teksti" (2010–2015)
Rīga
Strādājusi literārā žurnāla "Latvju Teksti" redakcijā.

Dalība organizācijās

1999
Latvijas PEN klubs

2001
Latvijas Rakstnieku savienība
Aleksandra Čaka iela 37 - 1, Rīga

Apbalvojumi

Dzejas dienu balva
Balva piešķirta par krājumu "Te debesis, te ciparnīca".
Dzeja
1998

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par krājumu "Iepūt taurītē, Skorpion!".
Dzeja
2002

Dzejas dienu balva
Balva piešķirta par krājumu "Antenu burtnīca".
Dzeja
2006

Latvijas Literatūras gada balva
Balva piešķirta par dzejoļu krājumu "Vilkogas".
Izcilākais oriģinālliteratūras darbs dzejā un prozā
2011

Latvijas Literatūras gada balva
Labākais dzejas darbs
Nominants
2019