Lidija Spriņģe

Lomas: tulkotāja

11.11.1926 – 08.06.2012

Lidija Spriņģe (1926–2012) – tulkotāja. Beigusi Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultāti (1950). Ilgus gadus strādājusi izdevniecībā – sākumā Latvijas Valsts izdevniecībā (1957–1964), pēc nosaukuma maiņas – izdevniecībā “Liesma” (1965–1989), kur bijusi Tulkotās daiļliteratūras redakcijas redaktore. Tulkojusi no krievu valodas, tulkojumu vidū Alekdandra Čakovska, Roalda Dobrovenska, Anti Timonena, Jurija Ritheu, Abdižamila Nurpeisova, Georgija Gulias, Ahto Levi un citu autoru darbi.

Dzimšanas laiks/vieta

11.11.1926
Pilda

Miršanas laiks/vieta

08.06.2012

Personiska informācija

Dzimusi 1926.gada 11. novembrī Pildas pagastā ierēdņa ģimenē.

Profesionālā darbība

1962: pirmais tulkojums – Aleksandra Čakovska stāsts "Dzīves gads" (Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, ar Lidijas Kļaviņas vārdu).

Tulkojumi
No krievu valodas
1963: Čakovskis, Aleksandrs. Ceļi, kuris izvēlamies. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1964: Maksimovs, Vladimirs. Cilvēks dzīvo. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība.
1965: Fjodorovs, Vladimirs. Skaidrā aka. Rīga: Liesma.
1967: Timonens, Anti. Baltspārnīte. Rīga: Liesma.
1968: Ritheu, Jurijs. Aivangu. Rīga: Liesma.
1970: Nurpeisovs, Abdižamils. Mijkrēslis. Rīga: Liesma.
1971: Nurpeisovs, Abdižamils. Ciešanas. Rīga: Liesma.
1973: Kaļiņins, Anatolijs. Skaniet, zvani! Rīga: Liesma.
1975: Zeidans, Džirdži. Haruna ar-Rašida māsa. Rīga: Liesma.
1979: Nurpeisovs, Abdižamils. Sabrukums. Rīga: Liesma.
1981: Gulia, Georgijs. Teiksma par Omaru Haijāmu. Rīga: Liesma.
1985: Gulia, Georgijs. Mihaila Ļermontova dzīve un nāve. Rīga: Liesma.
1989: Levi, Ahto. Bēgt no savas ēnas. Rīga: Liesma.
1992: Rāmajānda, Svāmī. Krijā joga. Rīga: Vieda.
2007: Dobrovenskis, Roalds. Dons Kihots, viņa zirgs Rosinante, Sančo Pansa un Tobosas Dulcineja 400 gadu garumā, kā arī šeit un šodien. Rīga: Jumava.

Nodarbes

Izglītība

1934–1940
Istra
Beigusi Istras pamatskolu.

1940–1945
Rīgas 3. vidusskola
Rīga

1945–1950
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Rīga
Filoloģijas fakultāte

Darbavieta

1950–1956
Rīgas 5. vidusskola
Āgenskalna iela 21a, Rīga
Skolotāja

1957–1964
Latvijas Valsts izdevniecība
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore

1965–1989
Izdevniecība "Liesma"
Aspazijas bulvāris 24, Rīga
Redaktore Tulkotās daiļliteratūras redakcijā

Apglabāts

Rīgas Pirmie Meža kapi