Alise Laua

2 bildes
Lomas: valodnieks

02.02.1914 – 29.04.1994

Alise Laua (1914–1994) – valodniece, frazeoloģe, leksikoloģe, pedagoģe; Latvijas Universitāte Goda doktore (1994). Pirmā Jāņa Endzelīna prēmijas laureāte (1970), balva tika piešķirta par zinātniskajiem pētījumiem fonētikā un leksikā. Izstrādājusi teorētiskus pamatus latviešu valodas fonētikai, frazeoloģijai, leksikoloģijai "Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētikas jautājumi’’ (1961), "Latviešu literārās valodas fonētika’’ (1969, 1980), "Latviešu leksikoloģija’’ (1969, 1981). Rakstījusi arī par pareizrakstības un pareizrunas jautājumiem, vairāku skolu mācību grāmatu autore.

Dzimšanas laiks/vieta

02.02.1914

Miršanas laiks/vieta

29.04.1994

Profesionālā darbība

1954: aizstāvēja disertāciju "Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētiski fonoloģiskā sistēma".

Nodarbes

Izglītība

–1934
Rīgas Skolotāju institūts
Liepājas iela, Rīga

–1951
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Absolvēja Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

Darbavieta

1954–1981
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Docētāja (1954–1981), Latviešu valodas katedras vadītāja (1964–1976).

Apglabāts

03.05.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi