Alise Laua

2 pictures
Roles: linguist

02.02.1914 – 29.04.1994

Alise Laua (1914–1994) – valodniece, frazeoloģe, leksikoloģe, pedagoģe; Latvijas Universitāte Goda doktore (1994). Pirmā Jāņa Endzelīna prēmijas laureāte (1970), balva tika piešķirta par zinātniskajiem pētījumiem fonētikā un leksikā. Izstrādājusi teorētiskus pamatus latviešu valodas fonētikai, frazeoloģijai, leksikoloģijai "Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētikas jautājumi’’ (1961), "Latviešu literārās valodas fonētika’’ (1969, 1980), "Latviešu leksikoloģija’’ (1969, 1981). Rakstījusi arī par pareizrakstības un pareizrunas jautājumiem, vairāku skolu mācību grāmatu autore.

Birth time/place

02.02.1914

Place/time of death

29.04.1994

Professional activity

1954: aizstāvēja disertāciju "Mūsdienu latviešu literārās valodas fonētiski fonoloģiskā sistēma".

Occupations

Education

–1934
Riga Teachers Institute
Liepājas iela, Rīga

–1951
Latvijas Valsts universitāte (1940–1941, 1944–1958)
Rīga
Absolvēja Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

Working place

1954–1981
Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte (1958–1990)
Visvalža iela 4a, Rīga
Docētāja (1954–1981), Latviešu valodas katedras vadītāja (1964–1976).

Buried

03.05.1994
Rīgas Pirmie Meža kapi